Du är här

2017-08-18

Episurf: DELÅRSRAPPORT 1 APRIL- 30 JUNI, 2017

Andra kvartalet 2017 jämfört med 2016, koncernen

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 622 897 SEK (469 380), en
ökning med 33% jämfört med föregående år

» Övriga rörelseintäkter inkluderat aktiverat arbete uppgick till 607
140 SEK (381 298)

» Resultatet före skatt uppgick till -12 990 707 SEK (-16 473 988)

» Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till -0,45 SEK (-1,03)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

» Episurf Medical meddelade att bolagets 50:e operation i Tyskland med
knäimplantatet Episealer® genomfördes

» Episurf Medical erhöll ytterligare beviljat patent i Australien, USA
och Europa

» Episurf Medical förstärkte bolagets ledningsgrupp

» Episurf Medical nådde en milstolpe om 200 implantat

» Episurf Medical fortsatte kommunikationen med US Food and Drug
Administration (FDA) angående väg mot marknadsgodkännande i USA

» Episurf Medicals styrelse utsåg Pål Ryfors till vd och koncernchef
samt utsåg Veronica Wallin till ny finanschef

» Episurf Medical utsåg Dr Michael Manley till speciell strategisk
rådgivare för USA strategin

Väsentliga händelser efter periodens slut

» Dennis D. Stripe återgick till positionen som styrelsens ordinarie
ordförande

» Artikel från fallstudie med klinisk data för Episealerpatient
publicerades

» Ytterligare preklinisk artikel om Episealer-implantetet publicerades

» Episurf Medical har utsetts till godkänd leverantör till Spire
Healthcare, en av Storbritanniens största oberoende sjukhusgrupper

» Episurf Medical kommunicerade kortfattad klinisk uppdatering

» Ledningsgruppsförändringar i Episurf Medical meddelades

» Episurf Medical nådde en milstolpe om 250 implantat

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma
ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra
minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf
Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska
instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i
leder. Med Episurf Medicals ?iFidelity®-system anpassas implantaten
kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal
passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i
Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 08.30 den 18 augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/episurf/r/delarsrapport-1-april--30-juni--2017...
http://mb.cision.com/Main/14691/2328142/710948.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.