Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Episurf: DELÅRSRAPPORT 1 APRIL- 30 JUNI, 2018

"Vi har en växande verksamhet i Europa, drivet av Tyskland, en marknad
där vi nu börjar se tecken på verklig kommersiell framgång. Samtidigt
så har vi tagit ett jättesteg i USA genom inlämnande av vår
IDE-ansökan, och vi har utvecklat en robust klinisk strategi för
FDA-godkännande", säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

Andra kvartalet 2018 jämfört med 2017, koncernen

» Bruttoorderingången ökade med 104% till 1,1 MSEK (0,6)

» Orderstocken uppgick till 1,1 MSEK (0,5)

» 54% ökning av antalet godkända Episealer®-order under kvartalet till
43 (28)

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,8 MSEK (0,6), en ökning
med 33% jämfört med fg år

» Resultat före skatt uppgick till -16,2 MSEK (-13,0)

» Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till -0,53 SEK (-0,42)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

» IDE-ansökan inlämnad till amerikanska FDA och FDA har indikerat
snabb återkoppling

» Strategiskt beslut att gå in på den indiska marknaden och
regulatoriska förberedelser för Indien initierade

» Stark kommersiell utveckling i Tyskland

» Lovande kliniska resultat, inklusive 2-års uppföljningsdata,
presenterade vid flera kliniska kongresser

» 45 patienter har nu haft sitt implantat i mer än 3 år och 15
patienter i mer än 4 år

» Utnämning av Dr Michael A Kelly till särskild studierådgivare för
den amerikanska IDE-studien

» Episurf Medicals knäprodukter godkändes för marknadsföring och
försäljning i Spanien

» Episurf Medical ingick distributionsavtal i Hong och etablerade
dotterbolag i USA

» Katarina Flodström utsågs till Chief Regulatory Officer med ansvar
för regulatoriska frågor, kvalitetsfrågor och IP

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, cfo, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 700 37 48 95

Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma
ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra
minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf
Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska
instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i
leder. Med Episurf Medicals ?iFidelity®-system anpassas implantaten
kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal
passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i
Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30
den 20 juli 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/episurf/r/delarsrapport-1-april--30-juni--2018...
http://mb.cision.com/Main/14691/2578705/881069.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.