Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-07-22

Episurf: Europeisk multicenterstudie med 5-årsuppföljning av Episealer® Talus-patienter initierad

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag starten av en prospektiv prövarinitierad europeisk multicenterstudie med 5-årsuppföljning av 25 Episealer® Talus-patienter. Studien har initierats av prof. Niek van Dijk från FIFA Medical Center of Excellence, Madrid, Spanien och operationer kommer att ske i ett antal länder i Europa. Patienterna i studien ska följas under 5 år med de subjektiva mätinstrumenten VAS (smärtskala), Foot and Ankle Outcome Score (FAOS), och EQ-5D-5L vilket är ett instrument för utvärdering av livskvalitet. Interrimsresultat efter 2 års uppföljning planeras att skickas in för publicering. Första kliniken att operera i studien är Arcademy kliniken vid Sophiahemmet, Stockholm, Sverige, under ledning av Dr Jouko Kivioja (MD, PhD) som också var den förste i Skandinavien att använda Episealer® Talus. Episealer® Talus är Episurf Medicals CE-märkta ledimplantat för behandling av brosk- och benskador i fotleden. 

"Jag är nöjd med denna studiedesign och det är viktigt att samla klinisk evidens för denna lovande teknologi", säger prof. Niek van Dijk.

"Robusta kliniska bevis är väldigt viktiga för oss på Episurf och vi är glada att en användargrupp ledd av prof. Niek van Dijk har beslutat sig för detta initiativ", säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Författare Cision