Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

EPISURF MEDICAL AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars

Episurf Medical AB
Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars

Stadigt ökat intresse och växande acceptans för Episurfteknologin:"Vid utgången
av det första kvartalet 2016 hade Episurf Medicals implantat använts vid totalt
86 operationer i människa […] Under första halvan av det andra kvartalet
genomfördes ytterligare 7 operationer vilket gör att totalt
antal operationer uppgår till 93 […] Under 2015, då kommersialiseringen av
Episurf Medicals teknologi startade, inkom i genomsnitt 1,6
skademarkeringsförfrågningar per vecka till Episurf Medical. Under
2016 har Episurf Medical upplevt en avsevärd ökning av antalet förfrågningar. I
genomsnitt mottog Episurf Medical 2,6 förfrågningar per vecka under det första
kvartalet. Under de 6 första veckorna under det andra kvartalet 2016 uppgick
motsvarande siffra till 4,7 förfrågningar per vecka. Detta motsvarar en
betydande tillväxt jämfört med 2015
och Episurf Medical bedömer att denna tillväxt fortsätter.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-05-17 08:30 CEST (GLOBE
NEWSWIRE) --

Första kvartalet jämfört med 2015, koncernen

» Koncernens nettoomsättningen ökade med 81% till 411 834 SEK (227 011).
» Övriga rörelseintäkter uppgick till 565 286 SEK (1 456 375).
» Resultatet efter finansiella poster uppgick till –11 696 747 SEK (–7 533 225).
» Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till –0,73 SEK (–0,95).
» Eget kapital per aktie uppgick till 6,16 SEK (3,94).
» Soliditeten uppgick till 94,1% (86,4).

Väsentliga händelser under första kvartalet

» Episurf Medical erhåller CE-märkning för sin femte produkt, Epioscopy® Damage
Assessment Tool.
» Episurf Medical har erhållit beviljande för ett nytt patent i USA.
» Episurf Medical lanserar tysk webbsida och intensifierar marknadsaktiviteter
i regionen.
» Den 100:e godkända användaren anslöt sig till ?iFidelityTM-plattformen.
» Vetenskapli sammanfattning ”On attachement of cartilage to HA: signs of
chondrointegration Studies on Episealer® mini-prosthesis in the sheep knee”
accepterades som posterpresentation vid den medicinska konferensen ESSKA.

Väsentliga händelser efter periodens slut

» Episurf Medical meddelar att bolaget anställt Dan Griffiths som ny europeisk
marknadschef. Dan började sin anställning den 25 april 2016.
» Episurf Medicals produkter godkänns för ekonomisk ersättning av privata
sjukvårdsaktörer i Storbritannien och i Nederländerna samt godkänns för
ytterligare ekonomisk ersättning i Belgiens nationella ersättningssystem.
» Episurf Medical påbörjar lanseringsarbetet i USA genom förberedelser för en
510(K)-ansökan.

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns
tillgänglig på bolagets hemsida.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Episurf Medical AB ska
offentliggöra enligt lagen om vardepappersmarknad och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett
aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt
skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade
implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling
av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals ?iFidelity®-system anpassas
implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal
passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är
noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida:
www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf
Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.