Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

EPISURF MEDICAL: RESULTATET FÖRE SKATT -15,4 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Episurf redovisar ett resultat före
skatt om -15,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-15,5).
Resultatet per aktie uppgick till -0:49 kronor (-0:51).

Nettoomsättningen steg till 1,1 miljoner kronor (0,9).

Nettoresultatet blev -15,3 miljoner kronor (-15,5) och ingen utdelning
föreslås således.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,6 miljoner kronor
(-14,0).

De likvida medlen uppgick vid årets utgång till 28,3 miljoner kronor (71,3).

"Under 2018 upplevde Episurf Medical en positiv trend genom i stort sett
samtliga delar av verksamheten, och i flera av våra regioner kan vi nu med
övertygelse säga att vi har etablerat en kommersiell verksamhet. Under det
fjärde kvartalet beställdes Episealer-implantat i en takt som motsvarar en
operation per arbetsdag, och tillväxten visar tydliga tecken på att
fortsätta", skriver vd Pål Ryfors i bokslutsrapporten.

Orderboken i fjärde kvartalet på 1,5 miljoner kronor var 64 procent högre än
ett år tidigare.

"Utvecklingen drivs av den tyska marknaden där tillväxten under det fjärde
kvartalet 2018 uppgick till 187 procent jämfört med det fjärde kvartalet
2017", uppger Episurf-chefen.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt