Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

EPTI AB publicerar Delårsrapport Q3 2021

EPTI AB (“EPTI”) går ut med Delårsrapport Q3 2021 för nuvarande koncern. EPTI har sedan tidigare träffat en avsiktsförklaring om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal genom vilket Invajo Technologies AB (”Invajo”) ska förvärva samtliga aktier i EPTI i ett så kallat omvänt förvärv.

EPTI AB publicerar Delårsrapport Q3 2021 som avser EPTI-koncernen. Koncernens rörelseintäkter för årets första nio månader uppgick till 63 908 tkr vilket motsvarar en ökning om 60%. EBITDA resultat uppgick till 11 745 tkr under perioden, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 18,4%. EPTI ABs Net Assets Value (NAV) per den sista september 2021 uppgick till 673 255 tkr vilken är en ökning om 115% sedan 1 januari 2021. Delårsrapporten finns på EPTIs hemsida www.epti.com/investors.

Information om EPTI 

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB 
E-post: adam@invajo.com 
Telefon: +46 73 026 68 26 

Om Invajo

Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som Invajo Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-28 08:45 CEST.

Bifogade filer


EPTI AB Delårsrapport Q3 2021 Rapport

Författare MFN