Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

EQL Pharma: Bokslutskommuniké April 2018 - mars 2019

VD:s kommentar

Sista kvartalet räkenskapsåret 2019/20 var ett bra kvartal för EQL
Pharma med en försäljning på 14,6 MSEK (7,0), en ökning med 107%. För
räkenskapsåret blev omsättningen 50,0 MSEK (28,6) en ökning med 75%.
Lönsamheten utvecklades också väl, om än från låga nivåer, med ett
EBITDA resultat på 3,4 MSEK (0,9). Bruttomarginalen var 56 % (54%),
en indikation på att vår produktportfölj fortsatt har ett relativt
lågt konkurrenstryck. Flera nya produkterlanseringar under
räkenskapsåret har bidragit till den fina tillväxten, såsom
Kaliumklorid, Prednisolon, Magnesium och Clindamycin. Bolagets ökande
antal marknadsförda produkter och vår växande pipeline genererar
också en ökad arbetsbelastning och EQL genomför för närvarande
rekrytering av ytterligare en medarbetare.

Geografisk expansion

Geografisk expansion är en ny komponent i EQL Pharmas långsiktiga
tillväxtstrategi, i tillägg till expansion av produktportföljen.
Under räkenskapsårets sista kvartal påbörjades arbetet att
identifiera vilka produkter i EQL:s produktportfölj som har
intressanta marknader i EU utanför Norden. Marknadsföringen på dessa
marknader kommer att ske i egen regi eller via licenstagare, beroende
på marknadens och produktens karaktär. Försäljning på marknader
utanför Norden beräknas börja ge meningsfulla intäkter under
räkenskapsåret 2020/21 och därefter.

Unika produkter

EQL har beslutat att även ta in unika läkemedel i sin portfölj, unika
så till vida att EQL:s läkemedel kommer vara de enda godkända
produkterna med samma API (Active Pharmaceutical Ingredients, aktiva
farmaceutiska ingredienser) och beredningsform på marknaden.
Motiveringen för att utveckla eller licensiera in sådana produkter är
förväntad efterfrågan på marknaden, tex pga ny bättre beredningsform
som visats ha fördelar för patienten. De unika produkterna kommer att
bli de första produkterna i EQL:s portfölj sålda under unika
varumärken. De första produkterna i denna kategori beräknas nå
marknaden under räkenskapsåret 2020/21.

Januari - mars 2019 och april 2018 - mars 2019

· Koncernens omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 14,6
(7,0) MSEK, en ökning med 107%. Under räkenskapsåret april-mars
uppgick omsättningen till 50,0 (28,6) MSEK, en ökning med 75%.

· Bruttovinsten uppgick till 7,8 (3,7) MSEK för kvartalet, en ökning
med 112%. För räkenskapsåret april-mars blev bruttovinsten 27,9
(17,6) MSEK. En ökning med 59%.

· EBITDA för kvartalet uppgick till 0,4 (-0,6) MSEK. För
räkenskapsåret april-mars uppgick EBITDA till 3,4 (0,9) MSEK.

· Resultat per aktie blev -0:04 (-0:05) kr för kvartalet.
· Likvida medel var 21,7 (8,9) MSEK vid räkenskapsåret utgång
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Under kvartalet lade EQL Pharmas VD och största ägare Christer
Fåhraeus bolag Fårö Capital, ett budpliktsbud på EQL Pharma om 12:00
kronor per aktie. Budpliktsbudet var en följd av att Christer
Fåhraeus bolag Fårö Capital ökat sitt ägande i EQL Pharma och
passerat budpliktsgränsen 30 procent.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

· EQL Pharmas styrelse rekommenderade den 11 april enhälligt
aktieägarna att inte acceptera Fårö Capitals budpliktsbud på bolaget.
Styrelsen baserade sitt beslut främst på den långsiktiga potentialen
för EQL Pharma. Efter acceptfristen, som löpte ut den 25 april 2019,
hade budpliktsbudet, plus ett mindre aktieköp i den löpande handeln
under acceptfristen, resulterat i totalt 609 293 förvärvade aktier,
vilket motsvarar cirka 2,2 procent av aktiekapitalet och det totala
röstetalet i EQL Pharma. Vid acceptfristens utgång kontrollerar Fårö
Capital totalt 9 328 631 aktier (inklusive de 8 719 338 aktier vilka
Fårö Capital ägde vid tidpunkten för offentliggörandet av
budpliktsbudet), totalt motsvarande cirka 32,1 procent av
aktiekapitalet och det totala röstetalet i EQL Pharma.

Bolagets finansiella mål

Finansiella mål

Bolaget har oförändrat som mål att växa med minst 30% i genomsnitt per
år under 5-årsperioden 2016 till 2020/2021 och har som mål att EBITDA
växer i åtminstone samma takt som omsättningstillväxten. Den antagna
tillväxten på 30% per år kommer att fördelas ojämnt över
5-årsperioden.

Vi bedömer att omsättningen för räkenskapsåret 2019/2010 ökar med runt
30% jämfört med föregående räkenskapsår och att bolagets EBITDA växer
i liknande takt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det
vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med
originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 13
nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens
bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska
marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av
ytterligare nisch-generika för lansering 2019 och framåt.
Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda
läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund,
sysselsätter 8 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL
Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med
ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat
Indien och Kina.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eql-pharma/r/bokslutskommunike-april-2018---m...
https://mb.cision.com/Main/11664/2806374/1039557.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.