Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

EQT: Emission och återköp av C-aktier för EQT Share Program

EQT AB (publ) ("EQT AB") meddelar att styrelsen beslutat att genomföra
en nyemission av 8 663 490 C-aktier och att omedelbart därefter
återköpa samtliga dessa emitterade aktier.

Med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2019 har
styrelsen beslutat att öka aktiekapitalet med 866 349 kronor genom en
riktad kontantemission av

8 663 490 C-aktier till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
("SEB"), vardera till en teckningskurs om en tiondels (0,1) krona per
aktie, motsvarande dess kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier
kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas från
SEB för samma pris.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av
aktier till anställda inom EQT i enlighet med EQT Share Program som
antogs av årsstämman den 27 juni 2019. C-aktierna kommer att
levereras till berättigade deltagare i programmet och omvandlas till
stamaktier vid slutet av holdingperioden i enlighet med villkoren för
EQT Share Program. För mer information, se sidan 144 i prospektet
eller:
(http://www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/incitamentsprogram)www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/incitamentsprogram.
C-aktierna medför rätt till vinstutdelning och ger rätt till
1/10-dels röst vardera. EQT AB innehar inga C-aktier sedan tidigare.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, 08-506 55 300
Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett
25-årigt "track record" av stabil avkastning fördelat på olika
geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en
tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade
fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen
med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas
investerare.

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för
värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att
framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en
positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka
EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på
tre affärssegment - Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är
ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och
långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring,
digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa,
Asien och Oceanien och Nordamerika, och har mer än 650 medarbetare.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta
dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger
EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: (http://www.eqtgroup.com)www.eqtgroup.com
Följ EQT på (https://twitter.com/eqt?lang=en)Twitter
(https://twitter.com/eqt?lang=en) och
(http://www.linkedin.com/company/eqt-group/?viewAsMember=true)LinkedIn
(http://www.linkedin.com/company/eqt-group/?viewAsMember=true)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eqt/r/emission-och-aterkop-av-c-aktier-for-eq...
https://mb.cision.com/Main/87/2959449/1140862.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.