Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

EQT: EQT AB (publ) Kvartalsredogörelse Q3 2019

Fortsatt god investeringsaktivitet i EQT:s fonder i det tredje
kvartalet 2019

HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET 2019

· EQT-fondernas totala investeringar uppgick till EUR 3,4 miljarder
under perioden

- Private Capital: Investeringar inkluderade, bland annat, Aldevron
och Waystar i Nordamerika (båda i EQT VIII) och Ellab i Danmark (EQT
Mid Market Europe)

- Real Assets: Investeringar inkluderade, bland annat, Inexio i
Tyskland (EQT Infrastructure IV) samt Pegasus Optimization Managers i
Nordamerika (EQT Infrastructure IV), ett tilläggsförvärv för att
ytterligare stärka portföljbolaget Kodiak Gas Services

- Credit: Investeringar om totalt EUR 0,7 miljarder i Special
Situations, Direct Lending och Senior Debt

· Totala värdet av avyttringar (brutto) i EQT:s fonder uppgick till
EUR 0,8 Mdr och skedde främst inom Real Assets

· Utöver löpande relationsbyggande aktiviteter bedrevs
kapitalanskaffning till EQT:s fonder under perioden främst inom EQT
Real Estate II och EQT Ventures II

· Förväntad MOIC (brutto) utvecklas "Enligt plan" i EQT:s
nyckelfonder inom Private Capital och Real Assets, med undantag för
EQT Infrastructure III som per den 30 september 2019 fortsatt
utvecklas "Över plan"

· EQT AB:s aktie noterades och handlades för första gången på Nasdaq
Stockholm den 24 september 2019

HÄNDELSER UNDER DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA

· God investeringsaktivitet i EQT:s fonder med totala investeringar
om EUR 10,1 miljarder (EUR 5,5 Mdr), varav EUR 1,7 miljarder (EUR 0,8
Mdr) inom Credit

· Investeringsgraden i EQT:s nyckelfonder, per den 30 september
2019, uppgick till: 65-70% i EQT VIII (25-30% per den 30 september
2018) och 50-55% i EQT Infrastructure IV (start-datum 30 november
2018)

· Goda förutsättningar för avyttringar med totala avyttringar
(brutto) i EQT:s fonder om EUR 5,6 miljarder (EUR 4,6 Mdr), varav EUR
0,6 miljarder (EUR 0,7 Mdr) inom Credit

· Avgiftsgenererande förvaltat kapital, AUM, ökade till EUR 40,5
miljarder euro per den 30 september 2019 (EUR 31,7 Mdr), främst
drivet av framgångsrik kapitalanskaffning i EQT Infrastructure IV
(fondstorlek EUR 9,1 Mdr)

· Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive
kontrakterade konsulter (FTE plus) uppgick till 675 (571) vid
periodens slut, varav 617 FTEs (503)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Investeringsgraden i EQT:s nyckelfonder per den 5 november 2019
uppgick fortsatt 50-55% i EQT Infrastructure IV och 65-70% i EQT
VIII. Mot bakgrund av investeringsgraden i EQT VIII har förberedelser
för den efterföljande fonden, EQT IX, intensifierats och EQT IX
förväntas inleda kapitalanskaffning under 2020

Presentation av EQT AB:s redogörelse för tredje kvartalet 2019
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 08:30.
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på
https://www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiella-rapporter/

På telefonkonferensen kommer Kim Henriksson, CFO, att presentera
kvartalsredogörelsen på engelska, följt av en frågestund där även Åsa
Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations samt Pawel
Wyszynski, Shareholder Relations Officer, deltar.

För att delta, vänligen ring in minst 10 minuter innan
telefonkonferensen börjar:

Sverige: 08-566 42 651, ange konferens-id 53001000

Kontakt
Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Officer 072-987 36 44
EQT Press Office, press@eqtpartners.com,
(http://press@eqtpartners.com) 08-506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 november 2019 kl. 07:30 CET.

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett
25-årigt "track record" av stabil avkastning fördelat på olika
geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en
tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade
fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen
med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas
investerare.

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för
värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att
framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en
positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka
EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på
tre affärssegment - Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är
ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och
långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring,
digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa,
Asien och Oceanien och Nordamerika, och har mer än 675 medarbetare.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta
dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger
EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer info: www.eqtgroup.com

Följ EQT på (https://twitter.com/eqt)Twitter
(https://twitter.com/eqt) och LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/eqt-group/?viewAsMember=true)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eqt/r/eqt-ab--publ--kvartalsredogorelse-q3-20...
https://mb.cision.com/Main/87/2953323/1135603.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.