Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-14

EQT: EQT fastställer mål för EQT IX till EUR 14,75 miljarder

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN SOM EQT AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT
OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN
LÄMNADES, GENOM NEDANSTÅENDE KONTAKTPERSONS FÖRSORG, FÖR
OFFENTLIGGÖRANDE DEN 14 JANUARI 2020 KL 19.00 CET.

EQT har idag fastställt målet avseende storleken på fonden EQT IX till
EUR 14,75 miljarder. Fondens slutliga storlek beror på resultatet av
kapitalanskaffningen och kan i slutändan bli högre eller lägre än
målet. Investeringsstrategin och de kommersiella villkoren för EQT IX
förväntas väsentligen vara i linje med föregående fonden EQT VIII.

För att säkerställa kontinuitet mellan två fondgenerationer följer
EQT:s kapitalanskaffning vanligtvis en cykel där efterföljande fonder
i allmänhet ska kunna börja göra investeringar när den föregående
fonden närmar sig att vara fullt investerad. Det innebär att
investeringsperioden för den föregående fonden typiskt sett slutar
när cirka 80 till 90 procent av fondens totala kapital är investerat.
Återstående kapital i fonden används primärt för tilläggsförvärv och
strategiska kapitalstillskott samt löpande utgifter.
Förvaltningsavgifter i den efterföljande fonden tas ut tidigast
antingen (i) datumet då den första investeringen gjorts i den
efterföljande fonden eller (ii) datumet då investeringsperioden
avslutats i den föregående fonden. Förvaltningsavgifter i den
efterföljande fonden baseras därefter på investerat nettokapital.
Ytterligare information finns tillgängligt i prospektet som
publicerades på EQT:s hemsida i samband med noteringen av EQT AB på
Nasdaq Stockholm. Se specifikt kapitlet "Operationell och finansiell
översikt - Finansiell modell".

Kontakt
Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en
anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa, några värdepapper,
och den får inte användas eller förlitas på i samband med något
erbjudande eller någon anfordran. Varje erbjudande eller anfordran
avseende EQT IX kommer att ske endast genom ett konfidentiellt
private placement-memorandum och dokument relaterade därtill som
kommer att lämnas till kvalificerade investerare på konfidentiell
basis i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Informationen häri
får inte publiceras eller distribueras till personer i USA. De
värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats och kommer
inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas utan registrering
därunder annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag. Varje
eventuellt erbjudande av värdepapper i USA skulle behöva ske genom en
erbjudandehandling som skulle erhållas från emittenten eller dess
agenter och innehålla detaljerad information om emittenten och dess
befattningshavare, samt finansiell information. Värdepapperen får
inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag
från registrering.

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett
25-årigt "track record" av stabil avkastning fördelat på olika
geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en
tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade
fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen
med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas
investerare. EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik
process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med
målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra
till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka
EUR 41 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på
tre affärssegment - Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är
ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och
långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring,
digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa,
Asien & Oceanien och Nordamerika, och har mer än 675 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta
dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger
EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: (http://www.eqtgroup.com)www.eqtgroup.com

Följ EQT på: Twitter (https://twitter.com/eqt)and LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/eqt-group/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eqt/r/eqt-faststaller-mal-for-eqt-ix-till-eur...
https://mb.cision.com/Main/87/3008416/1174256.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.