Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-23

EQT Holdings AB: Försäljning av aktier i Sanitec

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA

EQT IV har genom det indirekt ägda bolaget Sofia IV S.à r.l.
("Aktieägaren")[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) sålt 20 000
000 aktier i Sanitec Oyj ("Sanitec"), motsvarande 20,0 % av aktierna
i Sanitec, i en så kallad accelererad bookbuilding-process till ett
pris av 84 kronor per aktie ("Placeringen").

Efter Placeringen äger Aktieägaren 20 000 000 aktier, motsvarande 20,0
% av aktierna i Sanitec.

Aktieägaren har förbundit sig till en lock-up på 90 dagar av det
återstående ägandet i Sanitec, vilket är i linje med marknadspraxis.

Nordea och UBS Investment Bank agerade Joint Bookrunners i samband med
Placeringen.

Kontakter:
Caspar Callerström, Partner EQT Partners, investeringsrådgivare till
EQT IV +46 8 506 55 317

EQT:s pressavdelning +46 8 506 55 356

Detta pressmeddelande har offentliggjorts endast i informationssyfte
och utgör inte ett erbjudande att köpa, sälja, emittera eller teckna,
eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa, sälja, emittera eller
teckna, några värdepapper, och ingen försäljning av värdepapper
kommer att ske i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, uppmaning
eller försäljning skulle förutsätta registrering eller andra åtgärder
i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i sådan
jurisdiktion. Detta pressmeddelande har utfärdats av Sofia IV S.à
r.l., som är ensamt ansvarig för innehållet i detta pressmeddelande.

De värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats enligt den
vid var tid gällande US Securities Act från 1933 och får inte
erbjudas eller säljas i USA annat än till "kvalificerade
institutionella köpare" (Eng. "qualified institutional buyers")
enligt definitionen i bestämmelse 144A i US Securities Act eller i
samband med offshore-transaktioner enligt Regulation S i Securities
Act. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa
värdepappren i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller
försäljning skulle strida mot lag.

Detta pressmedelande sprids och riktar sig endast till (i)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(1) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Ordern") och (ii) vissa institutioner (s.k. "high net worth
entities") som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern, samt
andra personer till vilka det lagligen kan riktas enligt Artikel
49(1) i Ordern (samtliga sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). Andra än relevanta personer bör inte agera på eller
förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Vissa av Sanitecs tidigare
långivare samt medlemmar av ledningen och styrelsen har för
närvarande ett ekonomiskt intresse i Sofia LP, den indirekta ägaren
av Aktieägaren.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eqt-holdings-ab/r/forsaljning-av-aktier-i-sani...
http://mb.cision.com/Main/87/9590594/248569.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.