Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-15

EQT: Inbjudan till presentation av EQT AB:s redogörelse för fjärde kvartalet 2019

EQT AB:s redogörelse för fjärde kvartalet 2019 offentliggörs torsdagen
den 23 januari 2020 cirka klockan 07:30.

Det kommer att hållas en telefonkonferens klockan 08:30.
Presentationen kommer att finnas tillgängligt på
www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering från
tidpunkten då redogörelsen för fjärde kvartalet 2019 publiceras.

På telefonkonferensen kommer Christian Sinding, CEO och Managing
Partner, Caspar Callerström, COO, och Kim Henriksson, CFO, att
presentera EQT AB:s kvartalsredogörelse på engelska, följt av en
frågestund där även Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder
Relations samt Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Officer,
deltar.

För att delta, ring 08-566 426 51, ange konferens-id 27944395, minst
10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Telefonkonferensen kan följas i direktsändning på
www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering där en
inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett
åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva
värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10
års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken
på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i
EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla
kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser
följdaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad
relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och
ändamålsenlig information om koncernens utveckling kommer EQT att
publicera kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information
relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för
upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver kommer även
en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella
rapporter och ytterligare information med relevans för investerare
att publiceras. Slutligen kommer EQT även att publicera en
årsredovisning inklusive hållbarhetsrapporting.

Kontakt
Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Officer, 072-987 36 44
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett
25-årigt "track record" av stabil avkastning fördelat på olika
geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en
tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade
fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen
med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas
investerare.

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för
värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att
framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en
positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka
EUR 41 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på
tre affärssegment - Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är
ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och
långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring,
digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa,
Asien & Oceanien och Nordamerika, och har mer än 675 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta
dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger
EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com

Följ EQT på: Twitter (https://twitter.com/eqt)and LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/eqt-group/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eqt/r/inbjudan-till-presentation-av-eqt-ab-s-...
https://mb.cision.com/Main/87/3008317/1174133.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.