Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Equinor ASA: Equinors resultater for første kvartal 2020

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et justert driftsresultat på
2,05 milliarder USD og 0,56 milliarder USD etter skatt i første kvartal
2020. Driftsresultat i henhold til IFRS var 0,06 milliarder USD og
IFRS-resultatet var negativt med 0,71 milliarder USD etter netto
nedskrivninger på 2,45 milliarder USD.

Første kvartal var kjennetegnet av:

* Rask og kraftfull respons på covid-19-pandemien, fallet i
råvareprisene og usikkerheten i markedet
- Iverksettelse av handlingsplan på 3 milliarder USD for 2020 for
styrket finansiell robusthet
- Suspendering av tilbakekjøp av egne aksjer under
tilbakekjøpsprogrammet
- Kontantutbyttet for første kvartal er redusert til 0,09 USD per
aksje
* Solid kontantstrøm og netto gjeldsgrad(1) på 25,8 %
* Finansielle resultater påvirket av lavere råvarepriser
* Solid drift med rekordhøy produksjon og vellykket opptrapping til
høyere platåproduksjon på Johan Sverdrup ved utgangen av april

? Covid-19-pandemien påvirker mennesker, samfunn og næringsliv over hele
verden. Felles innsats fra enkeltpersoner, myndigheter og selskaper er
nødvendig for å respondere på den globale krisen vi er inne i. Vi står alle
sammen i denne situasjonen, og Equinor har iverksatt kraftfulle og raske
tiltak. Sikkerhet er vår førsteprioritet, og vi har iverksatt tiltak for at
våre medarbeidere skal være trygge og friske, bidra positivt i samfunn der
vi har virksomhet og redusere spredningen av viruset. Vi har også tatt
betydelige grep for å styrke vår finansielle robusthet, og ved behov er vi
forberedt på å ta ytterligere grep for å beskytte medarbeidere, driften og
verdiskapingen, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

? I tider som dette, med markedsforhold og usikkerhet som vi har aldri har
sett tidligere, er det viktigere enn noen gang å ha en tydelig retning for
den langsiktige utviklingen av selskapet. Våre verdier og vår strategi
ligger fast, og vi er dedikert til å utvikle Equinor som et bredt
energiselskap. Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og
drive endring mot en lavkarbonframtid, forankret i en sterk forpliktelse
til verdiskaping for våre aksjonærer, sier Sætre.

? Våre finansielle resultater i kvartalet var påvirket av lavere
råvarepriser. Vi leverte imidlertid god operativ drift med rekordhøy
produksjon og solid kontantstrøm under disse markedsforholdene.
Usikkerheten er fortsatt stor, med svært lave råvarepriser og økte
prisdifferensialer mot slutten av første kvartal og i begynnelsen av andre
kvartal. Vi vil fortsette å prioritere verdiskaping over produksjonsvolum,
og vi har allerede redusert aktiviteten, spesielt i den landbaserte
virksomheten i USA. Vi vil vurdere ytterligere reduksjoner i aktiviteter og
bruke den fleksibiliteten vi har i porteføljen vår, ved behov, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 2,05 milliarder USD i første kvartal, ned fra
4,19 milliarder USD i samme periode i 2019. Justert driftsresultat etter
skatt var 0,56 milliarder USD, ned fra 1,54 milliarder USD i samme periode
i fjor. Lavere priser for både væsker og gass påvirket driftsresultatet for
kvartalet.

I første kvartal kunngjorde Equinor en plan for å redusere kostnader(2) for
2020 med om lag 700 millioner USD sammenlignet med opprinnelige estimater.
Driftskostnadene i første kvartal 2020 viste en forbedring fra forrige
kvartal, og produksjonsenhetskostnadene var lavere. Segmentet Leting og
produksjon Norge rapporterte lavere priser med økt produksjon og høy
regularitet. Resultatene i segmentet Leting og produksjon internasjonalt
var påvirket av lave priser for både gass og væsker, til tross for en liten
reduksjon i driftskostnader og en økning i produksjonen. Segmentet
Markedsføring, midtstrøm og prosessering rapporterte sterke resultater fra
det europeiske gassmarkedet, som ble motvirket av virkningene av svake
raffineringsmarginer og produkthandel i et krevende volatilt marked.
Equinor leverte rekordhøy kraftproduksjon fra sin fornybarvirksomhet.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 0,06 milliarder USD i første
kvartal, ned fra 4,73 milliarder USD i samme periode i 2019.
IFRS-resultatet var negativt med 0,71 milliarder USD i første kvartal, ned
fra positive 1,71 milliarder USD i første kvartal 2019. Driftsresultatet
var påvirket av netto nedskrivninger på 2,45 milliarder USD, hvorav 0,86
milliarder USD er knyttet til eiendeler på norsk sokkel, og 1,40 milliarder
USD til den internasjonale porteføljen. Nedskrivningene skyldes
hovedsakelig en reduksjon i de kortsiktige prisforutsetningene.

Equinor leverte rekordhøy samlet egenproduksjon på 2.233 tusen foe per dag
i første kvartal, opp 3 % fra samme periode i 2019. Fleksibiliteten i
gassfeltene ble brukt til å utsette produksjon til perioder med høyere
forventede gasspriser. En vellykket opptrapping av nye felt samt ny
brønnkapasitet bidro til økt produksjon. Opptrappingen på Johan Sverdrup
bidro i stor grad til den økte produksjonen i kvartalet, og feltet nådde en
høyere platåproduksjon på 470.000 foe per dag i slutten av april. Equinor
venter å levere en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag 3 % fra
2019 til 2026. Grunnet usikkerheten i markedet, myndighetenes pålagte
produksjonskutt og Equinors satsing på verdi framfor volum, har Equinor
opphevet ytterligere produksjonsprognoser for 2020.

Ved utgangen av første kvartal 2020 hadde Equinor fullført 5 letebrønner,
hvorav 3 med drivverdige funn, og det pågikk 17 brønnoperasjoner. Justerte
letekostnader i kvartalet var 0,30 milliarder USD, sammenlignet med 0,27
milliarder USD i samme kvartal i 2019.

Kontantstrøm fra driften før skatt og endringer i arbeidskapital var på
4,50 milliarder USD i første kvartal 2020, sammenlignet med 6,45 milliarder
USD i 2019. Organiske investeringer var på 2,30 milliarder USD for de tre
første månedene av 2020. Equinor forventer organiske investeringer på om
lag 8,5 milliarder USD for 2020, og oppdaterer sine forventede organiske
investeringer for 2021 til om lag 10 milliarder USD. Ved utgangen av
kvartalet var gjeldsgraden(1) 25,8 %, en økning på to prosentpoeng som
hovedsakelig skyldtes valutaeffekter på egenkapitalen. I henhold til
innføring av IFRS 16 var gjeldsgraden(1) 31,3 %.

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,09 USD per aksje for første
kvartal 2020, en reduksjon på 67 % sammenlignet med foreslått utbyttenivå
for fjerde kvartal 2019.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 for de siste
tolv månedene fram til 31. mars 2020, uendret fra samme periode for ett år
siden. Personskadefrekvensen (TRIF) var 2,3 for de siste tolv månedene fram
til 31.mars 2020, sammenlignet med  2,9 for samme periode for ett år siden.

* * *
(1) Dette er et ikke-GAAP måltall. Sammenligningstall og avstemming til
IFRS er presentert i tabellen ?Calculation of capital employed and net debt
to capital employed ratio? under Supplementary-delen i rapporten.
(2) Operasjonelle kostnader (eksluderer variable kostnader som transport og
prosessering), salg og generell administrasjon og feltutviklingskostnader.
Utgiftsført letekostnader er ikke inkludert

* * *

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør IR North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

* CFO presentation 1st Quarter 2020 results

* First Quarter 2020 Financial statements and review

* Pressemelding resultater 1 kvartal 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.