Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Equinor ASA: Equinors resultater for tredje kvartal 2019

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et justert driftsresultat pa?
2,59 milliarder USD og 1,08 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal
2019. Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 0,47 milliarder
USD og IFRS-resultatet var negativt med 1,11 milliarder USD etter netto
nedskrivninger pa? 2,79 milliarder USD, hovedsakelig som følge av mer
forsiktige prisforutsetninger.

* Finansielle resultater pa?virket av lavere priser og utsatt
gassproduksjon for a? oppna? høyere verdi
* Høyt aktivitetsniva? med oppstart av fem nye felt siden andre kvartal
* Sterk fremdrift i arbeidet med a? bygge industriell skala innen
fornybar energi
* Opprensingsarbeid ved South Riding Point-terminalen pa? Bahamas etter
orkanen Dorian
* Lansering av program for tilbakekjøp av aksjer for 5 milliarder USD
over tre a?r

- Vi opprettholder sterk kostnads- og kapitaldisiplin, men resultatene
va?re er preget av lavere ra?varepriser i kvartalet. I tillegg har vi
besluttet a? bruke va?r fleksibilitet til a? utsette gassproduksjon til
perioder med høyere forventede priser. Vi har en solid balanse og utsikter
til lønnsom vekst, og derfor styrket vi i kvartalet kapitaldistribusjonen
til va?re aksjonærer og gjennomfører første fase av et tilbakekjøpsprogram
pa? 5 milliarder dollar, sier Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor ASA.

- Siden begynnelsen av tredje kvartal har vi startet produksjonen fra
Trestakk, Mariner, Snefrid Nord, Utgard og Johan Sverdrup. Johan Sverdrup
har allerede oppna?dd en dagsproduksjon pa? over 200.000 fat. De fem nye
feltene forventes a? levere en gjennomsnittsproduksjon i 2020 pa? over
200.000 fat per dag netto til Equinor. Vi utvikler en portefølje av
lønnsomme prosjekter med lave CO2-utslipp, og er i rute for a? levere
produksjonsvekst i 2020 og en a?rlig gjennomsnittlig produksjonsvekst pa? 3
% fra 2019 til 2025, sier Sætre.

- De siste ma?nedene har vært et veiskille for havvindvirksomheten va?r.
Sammen med SSE leverte vi vinnerbudet pa? tre prosjekter pa? Doggerbank i
Storbritannia, og vi skal utvikle den største havvindparken i verden. I
tillegg vant vi muligheten til a? bygge Empire Wind utenfor New York,
leverte utbyggingsplaner for Hywind Tampen, og realiserte betydelige
verdier gjennom nedsalg i havvindparken Arkona utenfor Tyskland, sier
Sætre.

Justert driftsresultat var 2,59 milliarder USD i tredje kvartal, ned fra
4,84 milliarder USD i samme periode i 2018. Justert driftsresultat etter
skatt var 1,08 milliarder USD, ned fra 1,99 milliarder USD i samme periode
i fjor. Lavere priser ba?de for olje og gass pa?virket driftsresultatet for
perioden.

Underliggende drift- og administrasjonskostnader har vært stabile fra samme
periode i fjor. Markedsføring-, midtstrøm- og prosesseringssegmentet har
levert sterke tradingresultater. Va?re realiserte gasspriser i Europa var,
som følge av langsiktige gassalgskontrakter, over 50 % høyere enn
gjennomsnittlige spotpriser.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 0,47 milliarder USD i
tredje kvartal, ned fra 4,60 milliarder USD i samme periode i 2018.
IFRS-resultatet var negativt med 1,11 milliarder USD i tredje kvartal, ned
fra 1,67 milliarder USD i tredje kvartal 2018. Driftsresultatet var
pa?virket av netto nedskrivninger pa? 2,79 milliarder USD, der 2,24
milliarder USD er knyttet til ukonvensjonelle landbaserte eiendeler i USA,
hovedsakelig som følge av mer forsiktige prisforutsetninger.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon pa? 1,909 millioner foe per dag i
tredje kvartal, ned med 8 % fra samme periode i 2018. Fleksibiliteten i
produksjonstillatelsene for gass ble utnyttet til a? utsette produksjon til
perioder med høyere forventede priser. Høy vedlikeholdsaktivitet pa?virket
ogsa? produksjonen. Vellykket oppstart og opptrapping av nye felt, samt ny
brønnkapasitet motvirket delvis produksjonsnedgangen. Produksjonen pa?
Johan Sverdrup-feltet startet 5. oktober, og det produseres na? fra fem
brønner. Alle de a?tte for-borede brønnene forventes a? komme i produksjon
innen utgangen av november, og feltet vil da ha en produksjonskapasitet pa?
godt over 300.000 foe per dag. Etter planen na?r feltet plata?produksjon i
løpet av sommeren 2020.

Ved utgangen av tredje kvartal 2019 har Equinor fullført 32 letebrønner,
hvorav 14 med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var 0,26
milliarder USD, sammenlignet med 0,24 milliarder USD i samme kvartal i
2018, med flere borede og fullførte brønner.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 16,60
milliarder USD for de første ni ma?nedene av 2019, sammenlignet med 20,43
milliarder USD i samme periode i 2018. Organiske investeringer var pa? 7,38
milliarder USD for de første ni ma?nedene av 2019. Ved utgangen av
kvartalet var gjeldsgraden [1] pa? 22,5 %, ogsa? pa?virket av
valutaeffekter og nedskrivninger i kvartalet. I henhold til implementering
av IFRS 16 [2] var gjeldsgraden [1] 28,4 %.

Styret har besluttet et kontantutbytte pa? 0,26 USD per aksje for tredje
kvartal. I tredje kvartal lanserte Equinor et program for tilbakekjøp av
aksjer for inntil 5 milliarder USD i perioden fram til utgangen av 2022. I
den første transjen vil aksjer for inntil 500 millioner USD bli kjøpt i
markedet, og ved utgangen av tredje kvartal er aksjer for 91 millioner USD
anskaffet og betalt.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 for de siste
tolv ma?nedene fram til 30. september 2019, sammenlignet med 0,5 for samme
periode for ett a?r siden. Etter orkanen Dorian har Equinor mobilisert
betydelige ressurser for a? sikre mennesker og miljø, og rense opp
utslippet ved og rundt South Riding Point-terminalen pa? Bahamas.

* * *

[1] Dette er et ikke-GAAP ma?letall. Sammenligningstall og avstemming til
IFRS er presentert i tabellen «Calculation of capital employed and net debt
to capital employed ratio» under Supplementary-delen i rapporten.

[2] Se note 8 Changes in accounting policies 2019 i Condensed interim
financial statement

* * *

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør IR North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Ba?rd Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

* Equinor-CFO-presentation-3rd-Quarter-2019-results

* Equinor-Pressemelding-resultater-for-tredje-kvartal-2019

* Equinor-Third-Quarter-2019-Financial-statements-and-review

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.