Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Equinor ASA: Informasjon angående foreslått utbytte for fjerde kvartal 2019

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte for Equinor (OSE:
EQNR, NYSE:EQNR) for fjerde kvartal 2019.

* Utbyttebeløp: 0,27
* Annonsert valuta: USD
* Siste dag inklusive: 14. mai 2020
* Ex-dato: 15. mai 2020
* Record date (eierregisterdato): 18. mai 2020
* Betalingsdato: 29. mai 2020

Foreslått kontantutbytte er betinget av Generalforsamlingens godkjennelse
14. mai 2020.

Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 22. mai
2020.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven §5-12.

Författare Hugin Nyheter