Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

Equinor ASA: Meldepliktig handel

Følgende primærinnsider har den 13. august 2019 anskaffet aksjer i Equinor
ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) til kurs NOK 149,45 i forbindelse med
selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en
andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av
deltakernes stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto års sum på
vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og ny beholdning:

Pål Eitrheim, konserndirektør

Aksjer tildelt primærinnsider: 784
Ny aksjebeholdning primærinnsider: 13302
Ny samlet aksjebeholdning: 13302

Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Författare Hugin Nyheter