Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Equinor øker andre transje av tilbakekjøp av aksjer i 2021 til 1 milliard USD

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) starter i dag andre transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2021 som ble kunngjort på kapitalmarkedsdagen 15. juni 2021.

Basert på positiv markedsutvikling i kvartalet, sterk kontantstrøm og justert netto gjeldsgrad på 13,2% (1) har styret besluttet å øke størrelsen på andre transje av tilbakekjøpsprogrammet fra et indikativt nivå på 300 millioner USD kommunisert på kapitalmarkedsdagen i juni, til 1 milliard USD. Dette inkluderer aksjer som skal innløses fra den norske stat. Tilbakekjøpet av aksjer starter i dag og vil avsluttes senest 31. januar 2022.

På kapitalmarkedsdagen kunngjorde Equinor en konkurransedyktig kapitaldistribusjon med en økning av det kvartalsvise kontantutbyttet til 18 cent per aksje og oppstart av et nytt program for tilbakekjøp av aksjer, noe som gir en kapitaldistribusjonsstruktur med økt fleksibilitet.

Første transje av tilbakekjøpsprogrammet på inntil 300 millioner USD, inkludert aksjer som innløses fra den norske stat, startet 28. juli og varte frem til 28. september 2021 med et totalt aksjekjøp i markedet på 99 millioner USD, tilsvarende 4.575.502 aksjer.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet.

I henhold til en avtale mellom Equinor og den norske stat vil den norske staten delta i tilbakekjøp av et proporsjonalt antall aksjer, og dermed sørge for at statens eierandel i Equinor forblir uendret på 67 %.

Tilbakekjøpsprogrammet er inndelt i transjer, der Equinor kjøper tilbake aksjer for et bestemt USD-beløp over en definert periode. For den andre transjen, som løper fra 27. oktober 2021 til senest 31. januar 2022, inngår Equinor en irreversibel avtale med en tredjepart som vil foreta handelsbeslutninger uavhengig av selskapet.

I denne andre transjen vil aksjer for omlag 330 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet andre transje på omlag 1 milliard USD, inkludert innløsning av aksjer fra den norske stat.

Gjennomføringen av ytterligere transjer av programmet vil bli meddelt markedet. Transjer gjennomført etter Equinors neste ordinære generalforsamling er avhengig av fornyet fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer fra framtidige generalforsamlinger, samt fornyelse av avtalen med staten.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den andre transjen:

Programmet for tilbakekjøp av aksjer er basert på fullmakten til å kjøpe egne aksjer som ble gitt til styret på generalforsamlingen 11. mai 2021 og registrert i Brønnøysundregistrene. I henhold til fullmakten er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 75 000 000, den laveste prisen som kan betales for en aksje er 50 NOK, og den høyeste prisen er 500 NOK. Fullmakten er gyldig fram til den ordinære generalforsamlingen i 2022, men ikke lengre enn 30. juni 2022.

Som videre beskrevet i meldingen til generalforsamlingen i 2021, har Equinor en avtale med den norske stat der staten vil stemme for kansellering av aksjer som er kjøpt i henhold til fullmakten og for innløsning av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet. Prisen som skal betales av staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen som ble betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger, i perioden fram til det endelige oppgjøret med staten er fullført.

I den andre transjen vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Oslo Børs’ retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering, februar 2021.

Styret vil foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2022 å kansellere kjøpte aksjer og innløse det forholdsmessige antallet av statens aksjer. Eventuelle aksjer som kjøpes i påfølgende transjer vil følge en tilsvarende prosess med kansellering og innløsning på neste ordinære generalforsamling.

* * *
(1) Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen "Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio" under "Supplementary"-delen i rapporten.

* * *

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven § 5-12.

 


Författare GlobeNewswire