Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

Equinors resultater for andre kvartal 2021

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et justert driftsresultat på 4,64 milliarder USD, og 1,58 milliarder USD etter skatt i andre kvartal 2021. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 5,30 milliarder USD, og IFRS-resultatet var 1,94 milliarder USD.

Andre kvartal 2021 var kjennetegnet av:

  • Sterke resultater som følge av høyere priser, kontinuerlig fokus på verdiskaping og streng kapitaldisiplin.
  • Solid operasjonell drift og framdrift i prosjektporteføljen, noen prosjekter negativt påvirket av Covid-19.
  • Sterk kontantstrøm og betydelig forbedring av netto gjeldsgrad(1) til 16,4 %.
  • Kontantutbytte på USD 0,18 per aksje, og lansering av program for tilbakekjøp av aksjer.

– Vi leverer et sterkt resultat i andre kvartal. God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser. Streng kapitaldisiplin og en netto kontantstrøm på mer enn 4,5 milliarder dollar, reduserer gjeldsgraden vår til 16,4 prosent og gjør oss robuste for volatilitet i råvareprisene framover, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

– Systematiske forbedringer over tid på norsk sokkel gjør at vi realiserer ytterligere verdiskaping i kvartalet. Vi har framdrift i vår prosjektportefølje med norske myndigheters godkjenning av utbyggingsplanen for Breidablikk, oppstart av Martin Linge på norsk sokkel og endelig investeringsbeslutning på Bacalhau fase 1 i Brasil. Prosjekter under gjennomføring har framdrift til tross for innvirkningen av Covid-19, sier Opedal.

– Vi fremskynder satsingen på fornybar energi gjennom strategiske posisjoner og partnerskap. I Polen gjorde vi betydelig framgang med tildelingen av støtteordningen for Baltyk II & III med en mulig samlet kapasitet på 1.440 megawatt. Vi fortsetter arbeidet med å redusere klimagassutslipp. I dette kvartalet leverte vi planen for utbygging og drift av Troll Vest-elektrifisering, og vi har hatt god framdrift på Hywind Tampen, som blir verdens første flytende vindpark som leverer strøm til olje- og gassplattformer, sier Opedal.

Justert driftsresultat var 4,64 milliarder USD i andre kvartal, opp fra 0,35 milliarder USD i samme periode i 2020. Justert driftsresultat etter skatt var 1,58 milliarder USD, opp fra 0,65 milliarder USD i samme periode i fjor.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 5,30 milliarder USD i andre kvartal, opp fra negative 0,47 milliarder USD i samme periode i 2020. IFRS-resultatet var 1,94 milliarder USD i andre kvartal, sammenlignet med negative 0,25 milliarder USD i andre kvartal 2020. Driftsresultatet var påvirket av høyere priser for gass og væsker, og netto reverseringer av nedskrivinger på 0,28 milliarder USD, inkludert nedskrivning av letelisenser på 0,11 milliarder USD i andre kvartal 2021.

Resultatene til leting og produksjonssegmenter var positivt påvirket av høyere råvarepriser. Solid drift, fortsatt fokus på forbedringer og sterk kapitaldisiplin bidro til ytterligere verdiskaping.

Leting og produksjon Norge realiserte økte priser og hadde solid drift. Sammen med skatteinnbetalinger basert på de lave 2020-resultatene bidro dette sterkt til konsernets kontantstrøm.

Resultater fra Markedsførings-, midtstrøm- og prosesseringssegmentet ble påvirket av tap på prissikring ved terminsalg av gass, nedstenging av Hammerfest LNG-anlegg og svake raffineringsmarginer.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor opplevde Fornybarsegmentet mindre vind for havvindeiendelene, noe som delvis ble motvirket av forbedret tilgjengelighet. Segmentet leverte et justert driftsresultat på negative 31 millioner USD, ned fra negativt 1 million USD i andre kvartal i fjor.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 1,997 millioner foe per dag i andre kvartal, ned fra 2,011 millioner foe per dag i samme periode i 2020. Høyt planlagt vedlikehold, salg av Bakken og nedstenging av Hammerfest LNG-anlegg ble delvis motvirket av høyere fleksible gassvolumer for å realisere høyere priser og økt produksjon fra Johan Sverdrup. Egenproduksjonen av fornybar energi for kvartalet var 282 GWh, ned fra 304 GWh for samme periode i fjor, påvirket av mindre vind enn i samme kvartal i fjor.

Ved utgangen av andre kvartal 2021 hadde Equinor fullført 11 letebrønner, hvorav 5 var drivverdige funn, og det pågikk boring i 12 brønner. Justerte letekostnader i andre kvartal var 0,21 milliarder USD, sammenlignet med 0,28 milliarder USD i samme kvartal i 2020.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 6,54 milliarder USD for andre kvartal, sammenlignet med 2,36 milliarder USD for samme periode i 2020. Organiske investeringer var på 4,03 milliarder USD for de første seks månedene av 2021. Ved utgangen av kvartalet var justert gjeldsgrad(1) 16,4 %, ned fra 24,6 % i første kvartal i 2021. Inkludert leasing i henhold til IFRS 16, var gjeldsgraden 23,2 %.

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,18 USD per aksje for andre kvartal 2021. 28. juli starter Equinor første transje på om lag 300 millioner USD av programmet for tilbakekjøp av aksjer på 600 millioner USD for 2021 som ble kunngjort 15. juni.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) for 12 måneders perioden fram til 30. juni var 0,5 for 2021, ned fra 0,6 i 2020. Personskadefrekvensen (TRIF) for 12 måneders perioden fram til 30. juni var 2,5, opp fra 2,2 i 2020.

På kapitalmarkedsdagen 15. juni 2021 presenterte Equinor sin oppdaterte strategi for en raskere omstilling, og styrket kontantstrøm og avkastning. Equinor har ambisjon om å levere en konkurransedyktig kapitaldistribusjon og presenterte en oppdatert kapitaldistribusjon for kontantutbytte og tilbakekjøp av aksjer. Equinor har en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet med 40 % innen 2035, på veien mot klimanøytralitet innen 2050. På kortere sikt er ambisjonen å redusere karbonintensiteten med 20 % innen 2030.

Equinor forventer bruttoinvesteringer(2) i fornybar energi på om lag 23 milliarder USD fra 2021 til 2026, og å øke andelen av bruttoinvesteringene i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag 4 % i 2020 til mer enn 50 % innen 2030. Basert på tidlig tilgang på arealer i stor skala, med lave kostnader, forventer Equinor å nå en installert kapasitet på 12 – 16 GW (Equinors andel) innen 2030. Tidlig tilgang på arealer etterfulgt av målrettet nedsalg er en integrert del av den forretningsmessige strategien. Hittil har Equinor solgt eiendeler for 2,3 milliarder USD, og bokført en regnskapsmessig gevinst på 1,7 milliarder USD.

Innen 2035 er Equinors ambisjon å utvikle kapasiteten til å lagre 15 -30 millioner tonn CO2 per år og å levere rent hydrogen i 3-5 industriklynger.

* * *
(1) Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen “Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio” under “Supplementary”-delen i rapporten.

(2) Dette er et ikke-GAAP måletall. Se seksjon «Use and reconciliation of non-GAAP financial measures” i “Supplementary”-delen i rapporten.

* * *

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg


Författare GlobeNewswire