Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Ericsson: Ericssons kapitalmarknadsdag 2017

· Uppdatering av företagsstrategi, framsteg i genomförandet av
strategin och planeringsantaganden framåt

· Långsiktigt mål för rörelsemarginal på mer än 12%, exklusive
omstrukturering, efter 2020

· Robusta planer på plats för koncernen med mål för försäljning om
SEK 190 - 200 miljarder, 37 - 39% bruttomarginal och minst 10%
rörelsemarginal, exklusive omstrukturering, till 2020

Ericsson (NASDAQ:ERIC) håller idag sin kapitalmarknadsdag. Koncernen
ger en översikt av sin fokuserade affärsstrategi och en detaljerad
bild av genomförandet inom alla affärssegmenten.

Börje Ekholm, VD och koncernchef, säger: "Vårt jobb och ansvar är att
bygga upp Ericsson för att vara framgångsrikt på lång sikt. På kort
sikt kommer vi att prioritera lönsamhet framför tillväxt. En sund
lönsamhet är grunden för långsiktig framgång och ger oss frihet och
resurser att investera långsiktigt."

Företagets uppdrag är att frigöra det fulla värdet som kommunikation
skapar för bolagets kunder. I arbetet med att vända företagets
verksamhet har varje portföljområde ett tydligt fokus. Inom Networks
ökar företaget FoU-investeringar för teknik- och kostnadsledarskap.
Inom Digital Services fokuserar vi på att nå break-even genom att
ställa om till mjukvaruledda lösningar och anpassa kostnadsbasen.
Inom Managed Services pågår en genomgång av kontrakt och
investeringar i automatisering har påbörjats. I tillägg kommer ett
strukturerat tillvägagångssätt för teknik- och affärsinnovationer
över tiden att leda till ny tillväxt inom Emerging Business.

I denna första fas av strategigenomförande ligger fokus på att
förenkla och stabilisera verksamheten. En förenklad företagsstruktur
och organisation har införts. Takten i kostnadsreduktionsaktiviteter
har ökats och resultat från detta och genomgång av kontrakt är redan
synliga. Parallellt är det bra tempo i den pågående
portföljgenomlysningen. Bolaget tar även steg för att investera i
framtida tillväxt när branschen övergår till 5G.

Börje Ekholm, VD och koncernchef, Ericsson säger: "5G är inte bara ett
ytterligare G. Även om vi inte planerar för betydande 5G-försäljning
före 2020, är vi övertygade om att det kommer att skapa värde för
våra kunder inom deras mobila bredbandsverksamhet, vilket gör det
möjligt för dem att hantera mycket hög tillväxt i nättrafiken. Men
ännu viktigare är att 5G har potential att skapa nya affärer och
intäktsströmmar för tjänsteleverantörer baserat på användningsområden
såsom tillämpningar inom industrin. Med kombinationen av produkter
och kompetens som vi har inom Networks och Digital Services, är vi
väl positionerade för att stödja våra kunder i övergången till 5G."

Koncernens finansiella mål och lönsamhet

Målet för nettoomsättningen är SEK 190 - 200 miljarder 2020.

Den fokuserade affärsstrategin som presenterades i mars i år angav en
ambition att förbättra avkastningen till aktieägarna, inklusive
potentialen att nå mer än 12% uthållig nivå på rörelsemarginalen
bortom 2018, exklusive omstruktureringskostnader.

Ericsson står fast vid denna ambition, men förutsättningarna har
blivit mer utmanande och det kommer därför ta ytterligare tid än vad
som initialt förutspåddes. Detta beror på en svagare än förväntad
marknad för Radio Access Network-utrustning som kommer att ha en
betydande påverkan under de närmaste åren, valutaeffekter med vår
rapporteringsvaluta SEK som blir starkare mot USD samt en ännu mer
utmanande situation inom Digital Services än den ursprungliga
bedömningen indikerade.

Det finns dock kraftfulla planer som kommer ta oss till en
bruttomarginal på 37 - 39% och en rörelsemarginal på minst 10% för
koncernen år 2020, exklusive omstruktureringskostnader. Detta mål är
inte avhängigt en betydande 5G-försäljning under denna tidsperiod.

Börje Ekholm fortsätter: "Vi har planer på plats för alla segment som
sammanlagt kommer ge en rörelsemarginal på mellan 10 och 12% år 2020,
men eftersom det finns genomföranderisker med alla planer och vi
börjar från en svagare utgångspunkt än vad vi ursprungligen planerade
för, föredrar vi därför att vara försiktiga och har därför satt målet
den nedre delen av intervallet. Bortom 2020 kommer vi att driva
fortsatta förbättringar och utforska möjligheter från innovation och
nya affärer för att nå vår ambition om minst 12% rörelsemarginal för
koncernen."

Finansiella mål 2020 och planeringsantaganden

(se under rubriken Ny finansiell rapporteringsstruktur för detaljer om
ny segmentsrapportering)

+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+-----+------+
|SEK b. | |Networks|Digital |Managed |Other|Totalt|
| | | |Services|Services| | |
+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+-----+------+
|Mål 2020 |Netto |128 - |42 - 44 |20 - 22 |3 - 5|190 - |
| |-omsättning|134 | | | |200 |
| | | | | | | |
+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+-----+------+
| |Rörelse |15 - 17%|Låga |4 - 6% |Break|>10% |
| |-marginal | |ental | |-even| |
| |1) | | | | | |
+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+-----+------+
| | | | | | | |
+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+-----+------+
|Basnivå 2017 Q3 rullande 4Q|Netto |133 - |41 - 43 |24 - 26 |7 - 9|211 |
|oreviderade och preliminära|omsättning |135 | | |3) | |
+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+-----+------+
| |Rörelse |13 - 14%|-15 till|-4 till |-57 |3% |
| |-marginal | |-17% |-6% |till | |
| |2) | | | |-62% | |
| | | | | |3) | |
+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+-----+------+

1) Exklusive omstruktureringskostnader

2) Siffror exklusive omstruktureringskostnader och XO-poster

3) Inklusive Media Solutions och Broadcast & Media Services

Notera: Samtliga finansiella mål baseras på en växelkurs USD/SEK på
8,20. Rörelse i USD mot SEK har en direkt påverkan på rapporterad
försäljning och resultat. Om USD mot SEK försvagas med -10% får det
cirka 5% negativ påverkan på försäljningen och 1 procentenhet på
rörelsemarginalen.

Marknadsutveckling

I linje med externa analytikers uppskattningar av marknadsstorlek
förväntar Ericsson att marknaden för Radio Access Network-utrustning
som adresseras via segmentet Networks kommer att minska med -2% under
2018 och med -1% under 2019. År 2020 förväntas marknaden vara neutral
utan ytterligare nedgång.

Planeringsantaganden för alla övriga nyckelsegment baseras på externa
källor och visar en viss positiv tillväxt över alla segment under
samma tidsperiod.

Kostnadsbesparingar

Som meddelats i kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017 accelereras
åtgärderna för att reducera kostnader för att uppnå en minskning på
årsbasis om minst SEK 10 miljarder till mitten av 2018, fördelat
mellan Allmänna kostnader och administration (30%) och Kostnader för
sålda varor och tjänster (70%). I slutet av Q3 2017 hade SEK 2
miljarder uppnåtts i besparingar, varav SEK 1,8 miljarder i Kostnader
för sålda varor och tjänster.

Omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till SEK 5-7
miljarder.

Ny finansiell rapporteringsstruktur

Ericsson kommer att introducera en ny finansiell rapporteringsstruktur
från och med fjärde kvartalet 2017, baserat på den nya
företagsstrukturen. Resultaten kommer att rapporteras i fyra segment:
Networks, Digital Services, Managed Services samt Other. Varje
segment innefattar den kombinerade försäljningen från produkter och
tjänster, förutom segment Managed Services som endast består av
tjänster.

IPR-intäkter kommer att fördelas 82% i Networks och 18% i Digital
Services.

Segment Other kommer att bestå av Media Solutions, Broadcast & Media
Services och Emerging Business.

De omräknade siffrorna för 2016 och 2017 kommer att publiceras den 8
december 2017, före rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2017.

Detaljer om kapitalmarknadsdagen

VD och koncernchef Börje Ekholm och CFO Carl Mellander kommer att
presentera tillsammans med medlemmar i koncernens ledningsgrupp.
Bland representanterna finns Fredrik Jejdling, chef för affärsområdet
Networks, Ulf Ewaldsson, chef för affärsområdet Digital Services,
Peter Laurin, chef för affärsområdet Managed Services, samt CTO Erik
Ekudden och Nishant Batra, chef för Network Infrastructure.

Ericssons kapitalmarknadsdag kan följas via Ericssons webbplats
https://www.ericsson.com/en/investors/events-and-presentations/CMD2017
. Presentationsmaterial kan också laddas ner från webbplatsen sedan
webcasten har startat.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns
att ladda ner från www.ericsson.com/press

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center (http://www.ericsson.com/news)

Peter Nyquist, Head of Investor Relations
Phone: +46 10 714 64 99
E-mail: peter.nyquist@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Phone: +46 10 719 00 00
E-mail: investor.relations@ericsson.com

Ericsson Corporate Communications
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: media.relations@ericsson.com

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande
tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111 000
anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med
lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad
framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå
sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6
miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade
på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM
Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8
november 2017 kl. 14:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cisi...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.