Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-08

Ericsson: Har finansiell styrka göra selektiva förvärv - VD

(SIX) Ericsson har ett fortsatt stort fokus på
kapitaleffektivitet. 2012 avslutades med ett starkt kassaflöde,
en kassagenerering för helåret väl över målnivån och en fortsatt
stark nettokassa.

Det framgår av Hans Vestbergs vd-ord i den på fredagen
publicerade årsredovisningen för 2012.

"Vår finansiella styrka möjliggör selektiva förvärv för att
tillvarata möjligheter att befästa vår marknadsposition, öka vår
marknadsandel och fylla luckor i portföljen efter behov, och
dessutom ge god avkastning till aktieägarna. Finansiell styrka
är dessutom en viktig konkurrensfördel i våra kundrelationer",
skriver Hans Vestberg.

Ericssons fokus på lönsam tillväxt ligger fast.
Den makroekonomiska och politiska osäkerheten i vissa regioner
består, men förutsättningarna för branschen är fortsatt
goda. Telekomchefen uppger att bolaget har en stark portfölj, en
god marknadsposition och goda möjligheter att fortsätta
stödja sina kunder på den föränderliga marknaden för
informations- och kommunikations-teknik.

"Vi ser fram emot ett år då vi kan bygga på vår ledande
ställning och fortsätta resan mot det uppkopplade samhället",
skriver Hans Vestberg.

Ericssons joint venture ST-Ericsson hade ett tufft år. Efter
att STMicroelectronics tillkännagett sin avsikt att träda ut som
aktieägare kommer Ericsson tillsammans med STMicroelectronics
att fortsätta undersöka olika strategiska
alternativ för ST-Ericssons tillgångar.

"Vi står fast vid uppfattningen att den modemteknik
som var vårt ursprungliga bidrag till JV:t har ett strategiskt
värde för mobilbranschen", skriver Hans Vestberg.

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.