Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

ERICSSON: INGEN ANLEDNING ÄNDRA MÅL FÖR 2022, LÅNGSIKTIGT - FC

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ericsson står fast vid sina uppsatta mål för koncernen trots en ökad risk i Kina som gör att målet för segmentet Digital Services kan försenas.

Det säger Ericssons finanschef Carl Mellander i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Koncernmålen för 2022 och de långsiktiga ebita-målen ser vi ingen anledning att ändra", säger han.

Samtidigt flaggade bolagets vd Börje Ekholm i rapporten för att det är "klokt" att räkna med en betydligt lägre marknadsandel i Kina för Networks och Digital Services.

Ericsson tar också upp risken för att en betydligt lägre andel i Kina för affärsområdet Digital Services (DS) skulle leda till att målet om en ebit-marginal för DS om 4-7 procent 2022 försenas.

Carl Mellander framhåller dock att det är ett "väldigt bra momentum i marknaden", vilket bidrog till att Ericssons försäljning växte organiskt med 8 procent med marginaler som följer med uppåt.

Intäkterna under kvartalet var dock 4 procent, eller 2,5 miljarder kronor, lägre än konsensus i marknaden, enligt Infronts sammanställning.

"Storleksmässigt motsvarar avvikelsen exakt bortfallet i Kina-intäkter om 2,5 miljarder under kvartalet", resonerar Carl Mellander.

Vad ser ni för risk i Kina? Kan intäkterna försvinna framöver från den regionen?

"Det går egentligen inte att spekulera i. Men vi vill vara extremt tydliga nu om att risken är överhängande och den har ökat väsentligt."

Besked om 5G-upphandlingarna i Kina väntas i "relativ närtid", enligt Carl Mellander som påpekar att Ericsson inte alls vet på vilken andelsnivå bolaget kommer att hamna på.

Carl Mellander framhåller i sammanhanget Ericssons globala närvaro, där bolaget inte är helt beroende av en enskild marknad, är avgörande för att motverka en eventuell lägre andel i Kina.

En ljuspunkt under det andra kvartalet var också att Networks lönsamhet utvecklas starkt och har etablerat en ny nivå, med en rekordhög bruttomarginalen på 47,9 procent.

Ericsson guidar inte specifikt för varje kvartal för Networks framöver påminner Carl Mellander om, men säger att Ericsson har jobbat hårt med teknologiledarskap och tagit ut kostnader, vilket har varit framgångsrikt för Networks.

"Det kommer vi att fortsätta att arbeta med", säger han.
Författare Direkt-SE