Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-25

Ericssons stämma kan bli en rysare

wysiwyg_image

Ericssons årsstämma den 29 mars lär bli en stökig historia, även om den ska ske helt digitalt. Flera aktieägare, tunga rådgivningsfirmor och Aktiespararna har på senaste tiden riktat allt skarpare kritik mot styrelsens och ledningens sätt att hantera ännu en muthärva.

I mitten av februari meddelade Ericsson att en internutredning från 2019 hittat allvarliga regelefterlevnadsbrott i Irak, däribland misstänkta mångmiljonmutor till terrorgruppen IS. Först när en internationell organisation för undersökande journalistik, ICIJ, och teveprogrammet Uppdrag granskning började ställa frågor släppte Ericsson information. Dock utan att ha besvarat journalisternas frågor.

Amerikansk kritik

Kraftig kritik kommer också från de amerikanska rådgivningsorganisationerna ISS och Glass Lewis, som har tyngst inflytande på hur delar av de internationella aktieägare som kontrollerar 60 procent av aktierna i Ericsson kan tänkas rösta på stämman. ISS talar om otillräcklig kontroll, vilseledande kommunikation och otillräckliga åtgärder. Firman rekommenderar sina kunder att inte rösta för ansvarsfrihet för Ericssons vd Börje Ekholm, som även suttit i styrelsen sedan 2006, samt de tre styrelseledamöter som sitter i kommittén för revision och regelefterlevnad: Jan Carlson, Eric A. Elzvik och Kurt Jofs.

Glass Lewis vill neka hela styrelsen ansvarsfrihet för 2021, och rekommenderar aktieägarna att rösta mot omval av vd:n Börje Ekholm, Jan Carlson och Eric Elzvik. Både ISS och Glass Lewis anser att Jan Carlson är olämplig för Ericssons styrelse eftersom han bland annat är föreslagen till AB Volvos styrelse, och anses ha för många uppdrag. Genom att han på torsdagen meddelade att han ska lämna vd-jobbet på Veoneer och ersätts av Carl-Henric Svanbergs son, Jacob Svanberg, ändrade Glass Lewis sig till att han inte har för många uppdrag, men fortsatt ska nekas ansvarsfrihet.

Förutom skandalen i Irak pekar Glass Lewis bland annat på att Ericsson vid två tillfällen fått kritik från USA:s justitiedepartement (DoJ) för att ha brutit mot det förlikningsavtal som bolaget ingick 2019 efter korruptionshärvor i andra delar av världen.

Aktiespararna lyfter fram vd och tre styrelseledamöter

Aktiespararna anser att Fortsatt strutsmentalitet gör ansvarsfrihet omöjlig.”

– Bolaget riskerar böter från Nasdaq, Finansinspektionen och DoJ, vilket framöver kan aktualisera ansvarsutkrävande processer som skadestånd till bolag eller aktieägare, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson.

Även Aktiespararna lyfter främst fram Börje Ekholm och de tre ledamöter som suttit i Revisons- och regelefterlevnadsutskottet. Beslut om beviljad ansvarsfrihet kan enligt organisationen innebära att redan känd information blir svårare att använda vid en eventuell framtida process om ansvarsutkrävande.

– För att inte hamna i en sådan diskussion är det mer rimligt att avvakta med ansvarsfrihet, säger Joacim Olsson.

Tung ägare ska rösta mot ansvarsfrihet

Ericssons elfte största ägare, Norska oljefonden, med 1,4 procent av aktierna, meddelade veckan innan stämman att den kommer att rösta mot ansvarsfrihet för styrelsen.

För att nekas ansvarsfrihet krävs att ägare till minst 10 procent av aktierna vid stämman röstar emot. Andelen räknas på kapitalet, så Investor och Industrivärden har ingen fördel av sina röststarka A-aktier i det sammanhanget.

Telekombolagets storägare Cevian, med grundare och vd Christer Gardell i spetsen, kräver att Ericsson genast ska offentliggöra sina mututredningar. Dessutom vill han luckra upp systemet med A- och B-aktier, som ger Investor och Industrivärden kontrollen, för att få bort symbolen för Ericssons historiska misskötsel, som han uttrycker det.

Inför årets stämma har institutionella ägare som Swedbank Robur Fonder, Folksam, Första AP-fonden, Handelsbanken fonder och AMF också efterlyst svar på hur Börje Ekholm kunnat få bonus baserad på aktiens avkastning på nära 190 miljoner kronor för perioden 2019 till 2021, samtidigt som slutsatserna i internutredningen hemlighållits. Sedan information väl kom ut i februari har värdet på bolaget rasat med cirka 100 miljarder kronor, och aktien är tillbaka på samma nivå som för tre år sedan.

Ett försök att flytta ansvaret

I Börje Ekholms bonusprogram finns en klausul som gör att Ericsson har rätt att kräva tillbaka utbetald ersättning. Varken någon av storägarna eller Aktiespararna har ännu ställt sådana krav, men en del av ägarna har pekat på att läget förändras om det skulle komma kritik från exempelvis Stockholmsbörsens disciplinnämnd. Och Finansinspektionen har uppmanat Stockholmsbörsen att granska Ericssons informationsgivning.

På måndagen den 22 mars, åtta dagar före stämman, gick Ericssons styrelse ut med ett pressmeddelande där den förklarade sitt stöd för Börje Ekholm: ”Koncernchef Börje Ekholm har styrelsens fulla förtroende, inte enbart när det gäller att driva företagets verksamhet framgångsrikt, utan också att leda organisationens förändringsarbete inom etik och regelefterlevnad”, säger styrelseordföranden Ronnie Leten.

Aktiespararna är dock kritiska till innehållet i pressmeddelandet, och menar att det främst är ett sätt att flytta ansvaret ett steg bort från Ekholm, och därmed ett steg längre bort från styrelsen. I praktiken läggs ansvaret främst på den nyligen sparkade chefsjuristen.

– Jag ser framför allt det här utspelet som ett sätt att försöka få de institutioner som uttryckte sig vacklande kring ansvarsfriheten i slutet av förra veckan att börja vackla åt rätt håll, säger Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton.

Fler frågor än svar

Pressmeddelandet kom en dag före det digitala krismöte som Ericsson snabbinkallat för aktieägarna i ett försök att lugna stämningen inför stämman.

Under mötet kom kritiska frågor från representanter för en rad storägare, som bland annat ifrågasatte varför de skulle bevilja vd och styrelse ansvarsfrihet. Några veckor tidigare var det ingen av de institutionella svenska ägarna som sade något sådant, åtminstone inte publikt.

Vid det här tillfället var det också tydligt att hemlighållandet av uppgifter skapat en stor osäkerhet om vad mer som kan tänkas vara undangömt.

Vd och styrelse ytterst ansvariga

Börje Ekholm hävdade å sin sida att det inte var hans fel att de amerikanska myndigheterna blivit felinformerade, han hade instruerat att det skulle ske korrekt.

– Det yttersta ansvaret ligger dock alltid på vd och styrelse. Jag tror att ansvarsfrihetsfrågan kan bli en riktig rysare. Med tanke på hur stort det utländska ägandet i Ericsson är och att många av de utländska ägarna lyssnar till ISS och Glass Lewis är det långt ifrån osannolikt att Börje Ekholm med flera får mer än 10 procent av rösterna emot sig, säger Sverre Linton.

Klockan 15 på tisdag börjar stämman i ett Ericsson som inte har varit så här pressat sedan bolaget för 20 år sedan tvingades genomföra en nyemission på 30 miljarder kronor för att undvika en hotande konkurs eller när lönsamhets- och ledningsbekymmer ledde till att Börje Ekholm blev ny vd för fem år sedan. Många aktieägares misstro verkar minst lika stor som då.

Torbjörn Isacson

Författare Redaktionen