Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

ESEN eSports AB: Bokslutskommuniké 2020

VD ORD

När man tittar tillbaka på året som gick är ju känslorna delade. Pandemin som helt ändrade förutsättningar att leva och bedriva en verksamhet. ESEN och jag själv såg hur intäkterna i stort sett försvann i Q2 och samtidigt gjorde vi vårt största förvärv med Battleriff. En emission som blev kraftigt övertecknad, lättnader i restriktioner och kunder som vågade satsa gav känslan av att nu vänder det. Den känslan slogs i bitar när regeringen beslutade om hårdare restriktioner och nio av tio kunder avbokade deras bokningar i studion. 

Dock är min känsla av 2020 inte alls bara mörker utan tvärtom. Battleriff är nu integrerat i ESENs verksamhet. Den strategiska inriktningen är fokuserad på att ännu mer bli "ett företag" och inte hamna i fällan med verksamheter som drar åt olika håll. De nya satsningarna på speltitlar har visat hur viktigt det är att ha personer som är en del av communityt. Utan ett ansikte som brinner för spelet och spelarna står du bara med en plattform vilket inte är något unikt. Så bara för att du har en fantastiskt plattform med enorma förutsättningar så är det inte tekniken som är viktigast utan människor och relationer. Vi har plattformen och personalen som kan lyckas det är jag säker på.

Den nya satsningen med Svensk Eracing har varit en succe kort sagt. De två testturneringar vi genomförde i höstas gav oss erfarenheten att nu satsa fullt ut med fyra ligor under året. Att vi fått sponsorer till ligan är ett bevis att man ser potentialen och framför allt känner sig trygga i formatet. Att vi skulle få sveriges största biltidning BILSPORT som mediapartner och skriva om ligan, loppen och förarna kunde jag inte i min fantasi föreställa mig. Eracing är bara början och vi tittar redan på fler "klassiska"  idrotter som kan passa för esport.

Inget hade varit möjligt utan alla enastående medarbetare. Jag vet att vi skapat många nya möjligheter hos kunder genom att kombinera kompetenser och erfarenheter till helt nya idéer. Er kreativitet, ert driv och vilja att ge varandra och kunder ett framgångsrikt resultat är jag så stolt över.

Jag vill tacka alla aktieägare, kunder, styrelse, anställda och communityt som alla bidrar till ESENs framtid. Att ni är med och supportar vår verksamhet är ovärderlig. Det är summan av er som är ESEN och det vi står för. Detta sammantaget utgör en stark grund för ESENs möjligheter att förbättra resultatet och kunna svara upp mot den konkurrens som finns på marknaden. 

Johan Grape
VD, ESEN esports

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HELÅRET 2020

Totala intäkter uppgick till 1,1 MSEK
Rörelseresultat uppgick till -7,4 MSEK
Periodens resultat uppgick till -7,4 MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK

Detta är första tillfället som koncernredovisning upprättas, därför visas inga jämförelsesiffror.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2020

Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK
Rörelseresultat uppgick till - 1,9 MSEK
Periodens resultat uppgick till - 1,9 MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK

Detta är första tillfället som koncernredovisning upprättas, därför visas inga jämförelsesiffror.
 

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN esports AB
+46 735 81 83 82
johan@esenstudio.com

Författare Cision