Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

ESEN eSports AB: Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2020 inleds i dag den 4 maj 2020

I dag, den 4 maj 2020, inleds nyttjandeperioden av de
teckningsoptioner av serie 2020 ("Teckningsoptionerna" eller "TO 2)
som emitterades i samband med ESEN eSports AB:s ("ESEN" eller
"Bolaget") emission av units under fjärde kvartalet 2019.
Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 25 maj 2020. Fyra (4)
teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i
Bolaget till en kurs om 0,75 SEK per aktie. Om samtliga
teckningsoptioner nyttjas kommer ESEN att tillföras cirka 908 TSEK
före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska
förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier
senast den 25 maj 2020, alternativt säljer teckningsoptionerna senast
den 20 maj 2020.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie 2020 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 4 - 25 maj 2020.

Villkor: Fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020 berättigar till
teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Det finns 4 846 847 utestående teckningsoptioner av
serie 2020. Vid fullt nyttjande tillförs ESEN totalt cirka 908 TSEK
före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 20 maj 2020.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat
ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som
instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att
nyttja sina teckningsoptioner. För mer information och för vidare
instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina
teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera
att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av
Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel
finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.esenstudio.se) och Mangold
Fondkommissions AB:s hemsida (www.mangold.se). Teckning ska ske genom
samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.
Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda
senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. Så snart både
teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission
ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på
registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med
aktier.

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN eSports AB
+46 735 81 83 82

johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett
infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket
innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform,
studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN
eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största
esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även
på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare.
ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina
lokaler i Bromma, Stockholm.

Detta meddelande innehåller information som ESEN eSports AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 10.30 CET den 4 maj 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/esen-esports-ab/r/nyttjandeperiod-av-teckning...
https://mb.cision.com/Main/16278/3103031/1241089.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.