Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

ESEN ESPORTS: NÅDDE INTE HELA VÄGEN FRAM TILL MÅLEN 3 KV ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Esen Esports totala intäkter uppgick till 1,2 miljoner kronor (0,2) och rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,1).

"Esen har äntligen lyckats nå till den punkt där vi kan skapa en stabilare grund i bolaget för att kunna ge koncernen rätt förutsättningar för tillväxt. Man hade visserligen en förhoppning att nå detta skede tidigare, men jag ser nu med tillförsikt på det avslutande kvartalet samt kommande år", skriver vd Johan Grape i delårsrapporten.

Han uppger att målen för tredje kvartalet inte nåddes fullt ut.

"Både ledtider och fokusering på strukturella förändringar som gjorts inom organisationen ligger bakom detta. Vi ser dock att dessa förändringar varit nödvändiga och som redan nu påvisar en positiv förändring i Q4 som vi redan rapporterat om", heter det.

Esens likvida medel vid kvartals utgång uppgick till 1,2 miljoner kronor.
Författare Direkt-SE