Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Essity: Delårsrapport Q3 2017

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017

(jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättningen ökade med 8,2 procent till 80 601 (74 466) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade
immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 31 procent till 8 953 (6
831) MSEK

· Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade
immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 11 procent till 9 786 (8
797) MSEK

· Justerad EBITA marginal ökade med 0,3 procentenheter till 12,1
procent (11,8 procent)

· Justerat resultat före skatt ökade med 5 procent till 8 562 (8
119) MSEK

· Periodens resultat ökade med 86 procent till 5 719 (3 072) MSEK
· Resultat per aktie ökade med 86 procent till 7,44 (4,01)[1] SEK
· Justerat resultat per aktie ökade med 32 procent till 8,77 (6,66
)[1] SEK

· Rörelsens kassaflöde minskade med 4 procent till 6 055 (6 313)
MSEK

· Förvärvet av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag,
konsoliderades från den 3 april 2017. BSN medical har sedan
förvärvstidpunkten påverkat koncernens nettoomsättning med 4 162 MSEK
och justerad EBITA med 756 MSEK.

[1] Indikativ vinst per aktie under antagande att antalet utgivna
aktier i Essity den 30 september 2016 motsvarat antalet utgivna
aktier i Essity den 30 september 2017 (702,3 miljoner).

(För tabell se bifogad PDF)

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2017

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2017 ökade med 7,7
procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska
försäljningen ökade med 1,8 procent varav volym var 2,2 procent och
pris/mix -0,4 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 34
procent av nettoomsättningen, ökade den organiska försäljningen med
6,8 procent. På mogna marknader minskade den med 0,8 procent. Den
organiska försäljningen påverkades negativt av en lägre
marknadstillväxt, bland annat till följd av prispress, samt att
Essity har valt att lämna vissa underpresterande marknadspositioner
och kontrakt som en del av bolagets fokus på lönsam tillväxt för ökat
värdeskapande. Under kvartalet lanserades 13 innovationer som stärkte
Essitys kund- och konsumenterbjudanden inom alla kategorier.

Koncernens justerade EBITA för det tredje kvartalet 2017 ökade med 10
procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive
omräkningsvalutaeffekter och förvärvet av BSN medical minskade
justerad EBITA med 1 procent jämfört med samma period föregående år.
Minskningen var främst en följd av högre råvarukostnader och lägre
priser. Högre volymer, kostnadsbesparingar samt andra åtgärder för
att förbättra lönsamheten påverkade resultatet positivt.

Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 0,3 procentenheter och
uppgick till 12,6 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital
uppgick till 13,8 procent.

För det tredje kvartalet 2017 ökade det förvärvade bolaget BSN
medicals organiska försäljning med 1,7 procent. Den justerade EBITA
marginalen för det förvärvade bolaget uppgick till 19,2 procent och
påverkades negativt av integrationskostnader med cirka 0,4
procentenheter.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q3 2017

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna
delårsrapport presenteras av Magnus Groth, vd och koncernchef.

Tid: klockan 10:00, torsdagen den 26 oktober, 2017
Plats: Essitys huvudkontor, Waterfront Building, Klarabergsviadukten
63, Stockholm

Presentationen kommer att webbsändas live på www.essity.com. För att
delta ring: +44 (0)20 7162 0077, +1 646 851 2407 eller +46 (0)8 5052
0110. Uppge "Essity" eller konferens id 962907.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion
Kommunikation, +46 8 788 51 30

Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8
788 52 34

Media Relations, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 20

Notera
Denna information är sådan information som Essity Aktiebolag (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version.
Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 26 oktober 2017 klockan 08:00 CET. Rapporten
har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/essity/r/delarsrapport-q3-2017,c2376162
http://mb.cision.com/Main/15798/2376162/742095.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.