Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-03

Essity håller idag en digital kapitalmarknadsdag

Hygien- och hälsobolaget Essity håller idag en digital kapitalmarknadsdag. Essity kommer beskriva bolagets strategi och fortsatta transformationsresa samt arbetet för att nå koncernens mål för lönsam tillväxt, nettonollutsläpp 2050 och ökat välbefinnande för människor världen över.

Kapitalmarknadsdagen sänds live från Essitys huvudkontor i Stockholm.

Länk till den livestreamade kapitalmarknadsdagen: https://essity.videosync.fi/2021-11-03-cmd

För att ställa frågor under dagen, vänligen ring något av följande nummer:  +44 333 300 08 04 eller +1 631 913 14 22 eller +46 (0) 8 566 426 51.  Uppge pinkod: 17002198#. 

Bolagets ledningsgrupp kommer att presentera följande:  

Agenda den 3 november 2021, kl 14.00-17.00 CET

Breaking Barriers to Well-being and Delivering Profitable Growth 

  •     Essity's transformation journey 
  •     Innovating leading brands 
  •     Accelerating digitalization 
  •     Leading in sustainability 
  •     Winning with people and culture 
  •     Growing in emerging markets 

- Vi ser idag en ökad medvetenhet om vikten av hygien och hälsa och även en snabbt växande efterfrågan på hållbara produkter. Våra erbjudanden är därför viktigare än någonsin. Essity har en tydlig strategi med fokus på innovation och starka varumärken, digitalisering och hållbarhet för att leverera lönsam tillväxt både organiskt och genom värdeskapande förvärv, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

Varmt välkomna!

Under dagen kommer Essity tala mer om de nya affärsområdena Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene som gäller från och med 1 januari 2022.

Finansiell rapportering proforma för de nya affärsområdena som börjar gälla 1 januari 2022:

[][][]
Nettoomsättning, MSEK 2019 2020 9M 2021
Health & Medical 22 075 21 170 15 831
Consumer Goods 76 169 75 146 53 196
Professional Hygiene 30 731 25 418 18 616
Övrigt                18 -2
Essity 128 975 121 752 69 025

Justerad EBITA[1)], MSEK 2019 2020 9M 2021
Health & Medical 3 734 3 668 2 893
Consumer Goods 8 333 11 538 6 273
Professional Hygiene 4 463 3 317 2 029
Övrigt -690 -897 -592
Essity 15 840 17 626 10 603

Justerad EBITA-marginal[1)], % 2019 2020 9M 2021
Health & Medical 16,9% 17,3% 18,3%
Consumer Goods 10,9% 15,4% 11,8%
Professional Hygiene 14,5% 13,0% 10,9%
Essity 12,3% 14,5% 12,1%
[1)]Exklusive jämförelsestörande poster

Finansiell rapportering proforma för fördelning av nettoomsättning de första nio månaderna 2021 per produktkategori:

Health & Medical
Incontinence Products Health Care 60%
Wound Care 18%
Orthopedics 12%
Compression 10%
Consumer Goods
Consumer Tissue 57%
Consumer Tissue Private Label Europe 9%
Feminine Care 12%
Baby Care 11%
Incontinence Products Retail 11%
Professional Hygiene
Away-from-Home Tissue Solutions 82%
Wiping & Cleaning 14%
Skin Care 4%

Science Based Targets
Essitys mål för att minska utsläpp av växthusgaser godkändes av initiativet Science Based Targets 2018. När det gäller energiförbrukningen inom bolaget och inköpt el (Scope 1 och 2) åtar sig Essity att minska utsläppen av växthusgaser med 35 procent till år 2030 jämfört med 2016. Utfallet för 2020 var -11 procent för Scope 1 och 2. Essity har dessutom åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser från de viktigaste inköpta råvarorna, transporter, avfall som uppstår inom verksamheten och hantering i slutet av livscykeln för sålda produkter (Scope 3) med 18 procent till år 2030 jämfört med 2016. Utfall för 2020 var -9 procent för Scope 3. 

Essity förbinder sig till nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Ambitionen om nettonollutsläpp innebär att Essity har anslutit sig till FN:s Global Compact "Business Ambition for 1.5⁰C" i syfte att utveckla mål för att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast 2050, i linje med Science Based Targets initiative (SBTi) kriterierna.

[image]

För ytterligare information, kontakta:

Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, per.lorentz@essity.com 
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Författare Cision