Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-08

Estea Logistic Properties 5 AB: Estea Logistic Properties 5 AB (publ) - Förtida delåterbetalning av nominellt belopp och a...

Estea AB:s helägda dotterbolag och Alternativa Investeringsfond, Estea
Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 ("Bolaget"), har
vid styrelsemöte den 8 juni 2018 beslutat om en förtida
delåterbetalning av Bolagets kapitalandelsbevis ISIN SE0005569662
("Kapitalandelslånet"), nominella belopp.

Som ett led i den fortsatta avvecklingen av Bolaget och efter avtalad
försäljning av bolagets sista fastighet, har processen för slutlig
återbetalning har påbörjats, varav styrelsen beslutade om en förtida
delåterbetalning av nominellt investerat belopp, enlighet nedan:

· Förtida delåterbetalning av Kapitalandelslånet nominella belopp
ska ske den 5 juli 2018 på ordinarie ränteutbetalningsdag.

· Avstämningsdag ska vara den 28 juni 2018. Återbetalningen ska
göras till den som på denna dag är registrerad som innehavare av ett
eller flera kapitalandelsbevis hos Euroclear Sweden AB och således
även berättigade till låntagarkoncernens resultat (såsom definierat i
de allmänna villkoren) vid slutlig återbetalning.

· Delåterbetalningen ska ske genom minskning av
kapitalandelsbevisens nominella belopp, och kommer uppgå till 114 999
kronor, varefter det nominella beloppet per kapitalandelsbevis efter
återbetalningen uppgår till 1 krona.

· Begära om avnotering av kapitalandelsbevisen under
Kapitalandelslånet hos Nasdaq OMX Stockholm AB med sista handelsdag
den 26 juni 2018, vilket innebär att ingen handel kommer att kunna
ske efter denna dag.

· Slutlig återbetalning av Kapitalandelslånet, inklusive
låntagarkoncernens resultat, ska ske så snart det finns ett av
revisorn granskat slutgiltigt resultat. Vinsten per
kapitalandelsbevis och tid för slutlig återbetalning kommuniceras så
snart som möjligt.

KOMMENTAR

"Vi delåterbetalar Kapitalandelslånet en tredje gång som ett led i den
förtida avyttringen av Bolagets fastigheter. På nästa ordinarie
ränteutbetalningsdag återbetalar vi allt utom en krona av nominellt
belopp per kapitalandelsbevis. Därefter är vår ambition att påskynda
fastställande av det slutliga resultatet med efterföljande slutlig
återbetalning, inklusive vinster säger Johan Eriksson, VD Estea
Logistic Properties 5 AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ), tfn 08 679 05
00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-logistic-properties-5-ab/r/estea-logisti...
http://mb.cision.com/Main/12062/2543329/856497.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.