Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-20

Estea Logistic Properties 5 AB: Estea Logistic Properties 5 AB (publ) - Påminnelse om förtida delåterbetalning

Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 ("Bolaget"),
är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och
logistikfastigheter. Bolaget beslutade den 23 november 2017 om
förtida delåterbetalning av Bolagets kapitalandelsbevis ISIN
SE0005569662 ("Kapitalandelslånet").

Bolaget meddelade den 23 november 2017 att en förtida delåterbetalning
av Kapitalandelslånet kommer att ske genom en delåterbetalning om 50
procent av det totala lånebeloppet om 283,0 MSEK och således minska
kapitalandelsbevisens nominella belopp i motsvarande mån. Nominellt
värde för varje utfärdat kapitalandelsbevis kommer, efter att den
förtida delåterbetalningen genomförts, att uppgå till 500 000 kronor
(innan delåterbetalning nominellt 1 000 000 kronor). Återbetalningen
om 500 000 kronor per kapitalandelsbevis kommer att göras till
kapitalandelsbevisinnehavare som på avstämningsdagen den 28 december
2017 är registrerade hos Euroclear Sweden AB som innehavare av
kapitalandelsbevisen och erläggas i samband med nästa ordinarie
räntebetalning den 5 januari 2018 ("Återbetalningsdagen"). Varje
utfärdat kapitalandelsbevis kommer efter Återbetalningsdagen att löpa
med en oförändrad årlig ränta på 7 % av nominellt belopp om 500 000
kronor. Återbetalningen påverkar inte kapitalandelsbevisinnehavarnas
rätt till låntagarkoncernens resultat vid slutlig återbetalning av
Kapitalandelslånet.

Sista handelsdag med nominellt belopp om 1 000 000 kronor kommer att
vara 22 december 2017 och första handelsdag med nominellt belopp om
500 000 kronor kommer således att vara den 27 december 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-logistic-properties-5-ab/r/estea-logisti...
http://mb.cision.com/Main/12062/2418994/769723.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.