Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-20

Estea Sverigefastigheter 2 AB: Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) - Påminnelse om förtida delåterbetalning

Estea AB:s helägda dotterbolag och Alternativa Investeringsfond, Estea
Sverigefastigheter 2 AB (publ), org.nr org.nr 556865-2894
("Bolaget"), beslutade den 23 november 2017 om förtida
delåterbetalning av Bolagets kapitalandelsbevis ESTEA KAPBEVIS1, ISIN
SE0004867331 ("Kapitalandelslånet").

Bolaget meddelande den 23 november 2017 att en förtida
delåterbetalning av Kapitalandelslånet kommer att ske genom en
delåterbetalning om 40 procent av det totala lånebeloppet om 136,9
MSEK och således minska kapitalandelsbevisens nominella belopp i
motsvarande mån. Nominellt värde för varje utfärdat
kapitalandelsbevis kommer, efter att den förtida delåterbetalningen
genomförts, att uppgå till 6 000 kronor (innan delåterbetalning
nominellt 10 000 kronor). Återbetalningen om 4 000 kronor per
kapitalandelsbevis kommer att göras till kapitalandelsbevisinnehavare
som på avstämningsdagen den 28 december 2017 är registrerade hos
Euroclear Sweden AB som innehavare av kapitalandelsbevisen och
erläggas i samband med nästa ordinarie räntebetalning den 5 januari
2018 ("Återbetalningsdagen"). Varje utfärdat kapitalandelsbevis
kommer efter Återbetalningsdagen att löpa med en oförändrad årlig
ränta på 6,25 % av nominellt belopp om 6 000 kronor. Återbetalningen
påverkar inte kapitalandelsbevisinnehavarnas rätt till
låntagarkoncernens resultat vid slutlig återbetalning av
Kapitalandelslånet.

Sista handelsdag med nominellt belopp om 10 000 kronor kommer att vara
22 december 2017 och första handelsdag med nominellt belopp om 6 000
kronor kommer således att vara den 27 december 2017. Priset på
kapitalandelsbevisen påverkas sannolikt inte mot bakgrund av att det
endast är det nominella beloppet som reduceras.

Kapitalandelsbevis Estea 3 (ESTEA KAPBEVIS3), som också är noterad,
påverkas inte av ovan nämnda återbetalning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-2-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/11532/2418895/769664.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.