Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Erbjudande om teckning

Stockholm 18 september 2018 - Förvaltaren Estea AB:s Alternativa
Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), har per den
18 sep 2018, beslutat om en sjätte nyemission av Kapitalandelsbevis
(SE0007131883), om upp till maximalt 200 000 000 SEK, i enlighet med
Allmänna Villkor för fonden. Prospekt om erbjudande att teckna är,
per den 18 september, godkänt av Finansinspektionen.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

- Erbjudandet är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige

- Erbjudandet uppgår till maximalt 200 000 000 SEK, bestående av maximalt 20 000 kapitalandelsbevis

- Teckningspost 10 000 SEK (100 % av nominellt värde) med ett tillägg om 8,68 kronor per Kapitalandelsbevis motsvarande upplupen ränta per Likviddagen.

- NAV 107,4% per 180630

- Årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning

- Teckningstid; 19 september 2018 - 8 oktober 2019

- Likviddag; 15 oktober 2018

- Planerad handelsstart på NGM (NDX); 18 oktober 2018

- Löptid; 2020-06-30 med rätt för fonden att förlänga löptiden till och med 2022-06-30

ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL)

Investeringsfonden Sverigefastigheter 3 har sedan starten 2015 haft
målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av
fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt
uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Fonden har genomfört
fem emissioner och äger (per den 30 juni, 2018) nio fastigheter i
Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 52 500 kvm,
till värde om ca 1 277 MSEK. Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är
sedan 2015 noterad hos NGM (NDX) och lämnar en årlig ränta om 6,25 %
med kvartalsvis utbetalning. Sedan starten 2015 uppgår den
ackumulerade avkastningen/räntan till 18,9 %. Räntan genereras av
driftöverskottet i fastigheterna. Fondens NAV-värde uppgick den 30
juni 2018 till 107,4 %. Bakgrunden för pågående emission är att via
ett ökat investeringsutrymme ge fonden Estea Sverigefastigheter 3 AB
(publ) en fortsatt konkurrenskraftig och stark position på den
svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv. Vid en
fulltecknad emission, beräknas totala förvärvsutrymmet uppgå till ca
500 Mkr.

KOMMENTAR:

"Efter att vi nyligen stängt och fastställt återbetalning av vår
första publika och reglerade investeringsfond, Estea
Sverigefastigheter 2 AB (publ), ser vi fortsatt intresse för våra
investeringsfonder. Vi är glada och tacksamma för det mottagande vi
fått, med tanke på att Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), var den
första publika reglerade investeringsfonden för kommersiella
fastigheter i Sverige. Men tydlig avkastningsprofil med
ränteutbetalningar kvartalsvis, en resultatdelning vid löptidens
slut, genererades en totalavkastning på ca 52 % under löptiden. Vi
ser nu fortsatt intressanta förvärvsmöjligheter på den svenska
fastighetsmarknaden. Genom ovan nämnda erbjudande om teckning i
investeringsfonden Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), kan vi
fortsatt erbjuda marknaden en publik och reglerad investeringsfond
mot den kommersiella fastighetsmarknaden. Vi välkomnar gamla som nya
investerare att investera med oss, säger Johan Eriksson, VD, Estea
AB."

DISTRIBUTION OCH SAMARBETSPARTNERS

Avanza Bank agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut och
distributör, teckning kan även ske direkt via Nordnets plattform och
depåer. Wistrand Advokatbyrå agerar som legalt ombud till Estea AB.

FÖR FULLSTÄNDIGT ERBJUDANDE OCH PROSPEKT

Se; Estea AB:s hemsida, Avanza Banks hemsida, Nordnets Hemsida och
Finansinspektions hemsida

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn
08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har
tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder ("LAIF").
Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla
kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea genom
förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och
finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/12593/2620912/911200.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.