Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Offentliggör NAV för Q4

Stockholm den 23 februari 2016 - Estea AB:s dotterbolag Estea
Sverigefastigheter 3 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), offentligg?r
NAV ber?kning baserat p? balansdagen f?r senaste publicerade rapport.

Bolagets emitterande Kapitalandelsbevis, ?r upptagna till handel och
fritt ?verl?tbara utan belastningar, p? Nordic Derivatives Exchange
(ISIN: SE0007131883). Kapitalandelsbevisen handlas i procent (%) av
nominellt v?rde (10 000 kronor), exklusive upplupen r?nta, ett s?
kallat "clean price".

Enligt villkoren f?r Kapitalandelsl?net har innehavare av
kapitalandelsbevis, ut?ver kvartalsvis r?nteutbetalningar, r?tt till
vinstdelning av det ackumulerade resultatet efter att avyttring av
Bolagets samtliga tillg?ngar har skett. Vinstdelningen uppg?r till 75
procent av fastst?llt ackumulerat resultat. NAV-v?rdet syftar till
att visa det totala teoretiska v?rdet p? kapitalandelsbevisen vid
varje rapporttillf?lle och d?r ber?kningen ?r baserad p? den, vid var
redovisad tidpunkt, fastst?llda balansr?kningen. Vid ber?kningen av
NAV-v?rdet har h?nsyn ej tagits till att en framtida avyttring kan
ske till ett pris som skiljer sig fr?n det fastighetsv?rde som ?r
upptaget i balansr?kningen, ej heller de transaktionsomkostnader som
kan uppst? vid en avyttring av fastighetstillg?ngarna.

- NAV-v?rde per 151231: 100,1 %

- Marknadskurs per 151231: 84,0 %

Kapitalandelsl?net l?per med en ?rlig r?nta om 6,25 %. Sedan startdag
150710 t.o.m. 151231 har bolaget utbetalt sammanlagt 3 769 792 SEK i
r?ntor vilket motsvarar en total ackumulerad r?nta om 3,04 %.

F?r ytterligare information, v?nligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Gerry Sommensj?, Ekonomichef Estea AB, tfn 08 679 05 00
gerry.sommensjo@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

F?r mer information se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea ?r ett oberoende fastighets- och f?rvaltningsf?retag som verkar
p? de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har
tillst?nd fr?n Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen
(2013:561) om f?rvaltare av Alternativa Investeringsfonder ("LAIF").
Verksamheten ?r fokuserad p? att ?ga, f?rvalta och utveckla
kommersiella fastigheter. Aff?rsmodellen inneb?r att Estea AB genom
f?rvaltningsuppdrag tillhandah?ller teknisk, administrativ och
finansiell f?rvaltning av fastigheter och fastighets?gande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea f?rvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/12593/9922718/480723.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.