Du är här

2018-08-31

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - publik emission om maximalt 200 MSEK

Stockholm 31 augusti 2017- Förvaltaren Estea AB:s Investeringsfond,
Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), planerar en sjätte nyemission
av Kapitalandelsbevis (SE0007131883), om upp till maximalt 200 000
000 SEK, i enlighet med Allmänna Villkor för fonden. Extra
bolagsstämma i Investeringsfonden har den 29 augusti 2018 beslutat
att genomföra en publik nyemission. Därutöver har bolagstämman
bemyndigat styrelsen att besluta om ytterligare emissioner om
maximalt 300 000 000 SEK. Prospekt om erbjudande att teckna är, per
den 31 augusti, inlämnat till Finansinspektionen.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

- Erbjudandet är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige

- Erbjudandet uppgår till maximalt 200 000 000 SEK, bestående av maximalt 20 000 kapitalandelsbevis

- Teckningspost 10 000 SEK (100 % av nominellt värde)

- NAV 107,4% per 180630

- Årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning

- Planerad teckningstid; i anslutning till projektets godkännande till och med 5 okt 2018

- Planerad likviddag; 11 okt 2017

- Planerad handelsstart på NDX; okt 2018

- Löptid; senast 2022

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Investeringsfonden Sverigefastigheter 3 har sedan starten 2015 haft
målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av
fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt
uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Fonden har genomfört
fem emissioner och äger (per den 30 juni, 2018) nio fastigheter i
Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 52 500 kvm,
till värde om ca 1 277 MSEK. Estea Sverigefastigheter 3 är sedan 2015
noterad hos NGM (NDX) och lämnar en årlig ränta om 6,25 % med
kvartalsvis utbetalning. Sedan starten 2015 uppgår den ackumulerade
avkastningen/räntan till 18,9 %. Räntan genereras av driftöverskottet
i fastigheterna. Fondens NAV-värde uppgick den 30 juni 2018 till
107,4 %.

Bakgrunden för pågående emission är att via ett ökat
investeringsutrymme ge fonden Sverigefastigheter 3 en fortsatt
konkurrenskraftig och stark position på den svenska
fastighetsmarknaden inför kommande förvärv. Vid en fulltecknad
emission, beräknas totala förvärvsutrymmet uppgå till ca 500 Mkr.

"Vi ser fortsatt intressanta förvärvsmöjligheter i den svenska
kommersiella fastighetsmarknaden och vid ett fulltecknat erbjudande
ges ett investeringsutrymme om ca 500 MSEK. Genom vår aktiva
förvaltning strävar vi alltid efter att generera en stabil och
attraktiv avkastning, oberoende av uppgång eller nedgång i marknaden,
vilket vi är stolta över att ha visat prov på i tidigare
investeringar,

säger Johan Eriksson, VD, Estea AB."

Avanza Bank har agerat finansiell rådgivare, emissionsinstitut och
distributör åt Estea AB och Wistrand Advokatbyrå har agerat legalt
ombud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn
08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har
tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder ("LAIF").
Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla
kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom
förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och
finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/12593/2605782/900901.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.