Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-13

Ett bolag som klarat krisen bra än så länge- Rapport från Tele2:s årsstämma den 12 maj 2020

Ett till synes av coronavirus oskadat bolag genomförde sin årsstämma på bolagets huvudkontor i Kista.

Även delårsredovisningen visade på att företaget fortsatt klarat pandemin bra.Fusionen med ComHem verkar ha gått smärtfritt och deras förhoppning om att Tele2 och ComHems  olika kulturer skulle fungera bra ihop verkar ha besannats. Tele2 har ett krishanteringssystem som enligt bolaget vd Anders Nilsson fungerade från dag ett när coronan tog fart. Man satte sin krisgrupp i arbete , där vd ingår, som med en styrgrupp fort genomförde ett förändrat sätt att arbeta när alla medarbetare skulle börja arbeta hemifrån. Omställningen tog 24 till 30 timmar för hela företaget och har fungerat oklanderligt sedan dess. " Vi är vana att arbeta i ett företag som ska fungera hela tiden, så vi var beredda när det behövdes", menade vd Anders Nilsson.

Tele2 har också sjösatt ett nytt rekryteringssystem för att uppnå ökad jämställdhet bland personalen. "Telekombranschen är inte så duktig på detta. Endast 30% av de anställda är kvinnor. Med vårt system 2-1 där vi försöker anställa två kvinnor på varje man så hoppas vi att om 3-4 år ha nått en jämställd organisation, berättade vd.

Aktiespararna undrade också "med anledning av pandemin, om styrelsen funderat på att sända stämman digitalt med möjlighet att även rösta på distans?" Här svarade företaget chefsjurist att: " Vi har funderat och följer utvecklingen noga. Många aktieägare bor utomlands där man ännu inte har bank ID för identifiering och detta är ett problem. Vi försöker lösa detta men till dess kan vi inte genomföra digitala stämmor.

Stämman tog 45 minuter och både Nordea och Handelsbanken samt vissa utländska investerare röstade emot vissa delar av incitamentsprogrammen. Exakt varför kunde jag inte utröna. Det är mycket korta samtal man kan få i dessa corona tider med olika representanter. Vi får bevaka protokollet när det kommer. Punkt 17d fick inte erforderlig majoritet, varför styrelsen kommer återkomma med eventuella förändringar eller eventuellt en extrastämma vid senare tillfälle. 

Vid pennan

Christopher Ödmann 

 

Författare Bolagsbevakningen