Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-10

Ett framgångsrikt år för Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädes onoterade och i Sverige. En aktiv och lång ägare utan uttalad investeringshorisont.    

VD, Victor Örn gick igenom året 2021 som blev händelserikt och ett mycket bra år. Omsättningen ökade till ca 2, 5 mdr.  Den stora händelsen var att Nordisk Bergteknik börsintroduceras i oktober förra år på Nasdaq Stockholm mid-cap lista. Pegroco har varit delägare sedan 2015. Vilket har varit mycket lyckosamt. Substansvärdet på stamaktien ökade till 18,31 kr per siste december jämfört med 11,35 kr vid ingången av året. Nordisk Bergteknik ingår inte längre i koncernen utan endast som intressebolag.

VD gick pedagogiskt igenom metodiken och modellen för värdeskapande Nav-bolag. Utvecklingen sker vertikalt. 18 förvärv har skett sedan 2019.  Nordisk Bergteknik är ett mycket gott exempel och förra veckan skedde ett förvärv, Infrastructure Group Nordic AB. Inom Nordic Lift har det skett förvärv och ett nytt segment har adderats.

Koncernen har mycket god finansiell ställning nu vilket innebär att utdelning föreslås till ägare av stamaktier. Under pandemin gick ett av de bolag som koncernen investerat i, i konkurs vilket påverkat föregående år resultat. Glädjande föreslås utdelning för 2021.

Under 2022 kommer finansiell handlingsfrihet och värdeutveckling prioriteras. Som representant från Aktiespararna ställde jag frågan om vilka affärsrisken VD ser. Den största affärsrisken är kopplat till de bolag som de investerar i och deras risk att tappa kunder.  

Som i alla bolag är det stort hållbarhetsfokus.   

Företaget vill införa långsiktigt incitamentprogram för nyckelmedarbetare. Styrelsen arbetar just nu med ett förslag. Extra bolagsstämma kommer att utlysas.  

 

Bevakare och skribent: Carina Dahlberg                           

 

Författare Bolagsbevakningen