Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

Ett ledande life science-bolag förvärvar ännu ett företag – tar in mer kapital

wysiwyg_image

Life science-bolaget ADDvise förvärvar nu ett nytt företag – helt i linje med deras tillväxtstrategi. Med detta förvärv breddar bolaget sitt erbjudande både geografiskt och produktmässigt.

ADDvise är en ledande leverantör av utrustning till framför allt sjukvård- och forskningsenheter. Förvärv ligger i centrum för tillväxtstrategin och tack vare den kan de erbjuda en bred produktportfölj till sina kunder och samtidigt öka aktieägarvärdet.

– Våra verksamheter spänner över många olika fält inom life science-området. I och med att vi gjort strategiska förvärv av etablerade bolag har vi mycket kompetens internt, säger Rikard Akhtarzand, vd på ADDvise.

Nytt förvärv gör att ADDvise breddar sin verksamhet

Senast i raden av förvärv är ett medicintekniskt företag i Finland. Förhandlingarna är i slutfasen och ambitionen är att tillträda innan första kvartalet är slut. Det finska bolaget är ett distributionsbolag verksamt inom försäljning och service av högkvalitativ medicinteknisk utrustning till världsledande varumärken på den finska marknaden. Det finns alltså en stor marknadspotential för ADDvise. 

– Den största delen av vår verksamhet finns i Sverige i dag men vi har också tre dotterbolag på den nordamerikanska marknaden. Genom detta förvärv stärker vi vår närvaro på den finska marknaden och utökar erbjudandet mot våra kunder, samtidigt som vi växer som koncern och ökar vår lönsamhet, berättar Rikard Akhtarzand.

ADDvise har också nyligen, baserat på hur omsättningen sett ut de senaste tolv månaderna, gjort en beräkning av hur koncernen kommer att se ut efter det nya förvärvet. Tillägger man det finska bolaget ligger omsättningen på över 350 miljoner kronor.

– Storleken är viktig för att vi ska kunna fortsätta på den förvärvsresa vi gör, säger Rikard Akhtarzand.

Läs mer om ADDvise här. 

Nyemission möjliggör förvärvet av finskt medicinteknikbolag

För att kunna genomföra förvärvet pågår en nyemisison med teckningsperiod mellan den 17 januari och den 31 januari. Det är en 100 procent säkerställd emission där de befintliga aktieägarna har teckningsförbindelser på 52 procent.

– Vi går in med kapital från egen kassa men behöver lite till för att det ska gå igenom. Parallellt med detta stärker vi också vår balansräkning. Det är därför vi genomför den här nyemissionen nu, säger Rikard Akhtarzand.

Förvärvsstrategin syftar till att stärka erbjudandet

ADDvises förvärvsstrategi är alltså en av de viktigaste delarna av verksamheten. Det leder till att de kan erbjuda sina kunder ett bredare och djupare erbjudande eftersom de främst riktar in sig på mogna bolag med etablerade produkter.

– Det handlar om nischspelare inom sina respektive segment. Det innebär också att personalen är väldigt rutinerad och kan sortimentet vilket ytterligare ökar kompetensen i vår koncern, berättar Rikard Akhtarzand.
 

Fakta

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård, med försäljning globalt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North och bolaget genomför en nyemission på 24,9 miljoner kronor mellan den 17 januari och den 31 januari.

wysiwyg_image

Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: Högst cirka 24,9 MSEK i företrädesemissionen, vid fullteckning, samt ytterligare 27,9 MSEK i vid-hängande teckningsoptioner, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningskurs: 0,58 SEK per unit.

Unit: En (1) unit består av en (1) ny aktie av serie B och en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B till en teckningskurs om 0,65 SEK under perioden 25 januari - 8 februari 2021.

Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga stora aktieägare om cirka 12,8 MSEK, motsvarande 51,2 procent av företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning om totalt cirka 12,1 MSEK, motsvarande cirka 48,8 procent av företrädesemissionen. Sammanlagt är således 100 procent av företrädesemissionen täckt av teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Viktiga datum

Teckningsperiod: Den 17 januari till 31 januari 2019

Handel med uniträtter: 17 januari till och med den 29 januari 2019

Beräknad likviddag: 7 Februari 2019

Preliminär dag för offentliggörande av utfall: 5 februari 2019

Läs mer om erbjudandet och teckna online på: https://www.mangold.se/emission/inbjudan-till-tecknings-av-units-i-addvise-group-ab-publ/

 

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.