Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-10

Ett sunt sparande - följ Aktiespararnas sparfilosofi

wysiwyg_image

Sparande i aktier och aktiefonder medför alltid en risk, särskilt om inriktningen är kortsiktig. Men om sparandet sker enligt Aktiespararnas sparfilosofi är chansen till framgång god. Det handlar bland annat om riskspridning, kunskap om det man köper och förtroende.

Regel 1: Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder – var långsiktig.

Det är du som sätter målet för ditt sparande. Ha realistiska förväntningar. Historiskt sett har aktier och aktiefonder gett en genomsnittlig total avkastning på omkring 12 procent per år. På kort sikt kan aktiers och aktiefonders värde fluktuera kraftigt. Aktier och aktiefonder är därför en långsiktig sparform.

Förutsättningarna på marknaden ändras hela tiden, och det är därför viktigt att du anpassar din portfölj när förutsättningarna ändras. Byt en aktie du inte längre tror på mot en som du finner mer förtroendeingivande. Men hoppa inte ständigt från tuva till tuva i en desperat jakt på optimal avkastning – sådant beteende brukar inte löna sig.

Regel 2: Investera regelbundet.

Investera inte hela kapitalet du avsatt för ditt sparande i aktier och aktiefonder vid ett enda tillfälle. Då riskerar du att köpa dyrt. Återinvestera utdelningar och avstå ifrån att hoppa ut ur och in i marknaden – det kan ofta medföra stora omkostnader.

Att spara regelbundet i aktier och aktiefonder innebär att du kommer in till ett bra genomsnittspris. Det är i praktiken omöjligt att exakt pricka in bottnar och toppar för köp respektive försäljning. Regelbundna investeringar är i längden att föredra. Använd gärna Aktieinvest – där kan du spara regelbundet i aktier och aktiefonder även med små summor.

Regel 3: Kontrollera riskerna.

Satsa inte allt på en aktie eller ett fåtal aktier. Köp 10–15 aktier i 5–6 olika branscher. Då är du mind-re exponerad för svängningarna i både bolag och branscher. En ordentlig riskspridning ger ett visst skydd om några enstaka aktier i portföljen faller i värde. Satsa inte heller allt på en fond eller ett fåtal fonder med alltför snäv inriktning. En spridning mellan branscher och länder ger en minskad exponering mot marknadens risker. Tänk dock på att alltför många fonder inom en och samma kategori är sämre än en indexfond.

Erfarenheten från ensidiga satsningar i bolag inom IT och telekom runt sekelskiftet förskräcker. Du får helt enkelt inte betalt för den extra risk du tar genom att koncentrera sparandet alltför mycket.

Regel 4: Var försiktig med belåning.

Att köpa aktier och aktiefonder för lånade pengar kan leda till stora vinster snabbt – men kan också innebära privatekonomisk katastrof. Aktiespararna avråder inte helt från belåning men vill starkt betona att det krävs stor erfarenhet av aktiemarknaden för att köpa aktier och aktiefonder för lånade pengar.

En förutsättning för belåning är att portföljen måste tåla även en så lång och djup nedgång som aktiemarknaden drabbades av 2000–2002 och en sådan krasch som inträffade hösten 2008. Risken är annars uppenbar för att du, för att klara belåningsgränserna, måste sälja de aktier eller aktiefondsandelar som tillfälligt står extremt lågt. Tumregel: Belåna inte portföljen med mer än 25 procent av dess värde.

Regel 5: Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt.

Det krävs kunskap för att man ska lyckas med placeringar i aktier och aktiefonder. Sträva därför alltid efter att hålla dig informerad om de bolag/aktiefonder du äger aktier/andelar i. Följ med vad som rapporteras om bolagen/aktiefonderna. Läs årsredovisningar och delårsrapporter. Lyssna gärna på råd som andra ger, men följ inte råden okritiskt. Bilda dig alltid en egen uppfattning. Det är bara du själv som får stå för konsekvenserna av att ha följt dåliga råd.

Tag gärna till dig information från många olika källor och använd den som beslutsunderlag. Köp aldrig det du inte förstår. Lär dig också hur olika sorters händelser och beslut påverkar olika branscher och hur aktiemarknaden och enskilda företag reagerar på olika omvärldsfaktorer, till exempel effekterna av dollarfall, oljeprischocker, råvaruprisers utveckling, ränteförändringar och statsfinanser.

Regel 6: Gör din egen analys.

Köp inte aktier i bolag du inte har undersökt närmare och inte känner väl till. Detsamma gäller vid köp av aktiefonder. Gör din egen analys av såväl bolaget som aktiefonden du avser att köpa aktier/andelar i. Använd Aktiespararnas analysverktyg.

Leta efter bolag med stabil och positiv vinstutveckling, och härvid kan du med fördel använda Aktiespararnas programvara Hitta kursvinnare. För aktiefonder kan utvärderingar av och betyg från till exempel Morningstar och Fondmarknaden.se vara till god hjälp.

Målet är att det investerade kapitalet ska fördubblas på fem år, vilket innebär en årlig värdestegring på i medeltal 15 procent. Sikta inte på snabba klipp. Ha tålamod!

Regel 7: Sätt upp regler för när du ska omplacera.

Omplacera när någon av dina aktier/aktiefonder har kommit att utgöra en alltför stor del av din portfölj eller när bolaget/aktiefonden inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde vid förvärvstidpunkten. Att alltför ofta ompröva investeringar kan skapa onödig stress och leda till felaktiga beslut. Vid omplacering, planera så att du inte betalar skatt i onödan.

Sälj eller omplacera i rätt tid, exempelvis när en aktie i portföljen blivit övervärderad. ”Gift dig” inte med aktier i dina favoritbolag. Även om ett bolag är bra behöver det inte nödvändigtvis innebära att aktien är bra att äga. Utvärdera dina aktiefonder regelbundet.

Författare Redaktionen