Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-26

EU: SVERIGE BÖR REFORMERA SKATTER, HYRESMARKNAD

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Sverige bör genomföra en stor skattereform och
reformera hyresmarknaden.

Det skrev EU-kommissionen i sin årliga utvärdering av makroekonomiska
obalanser i Sverige, som presenterades på onsdagen.

Utsikterna för Sveriges tillväxt på medellång sikt är dämpade. Därför behöver
Sverige ytterligare strukturreformer, ansåg kommissionen.

Sverige bör arbeta fram den utlovade stora skattereformen för att göra svensk
ekonomi med motståndskraftig och minska riskerna från olika obalanser.

En obalans är bristen på bostäder, som leder till sämre rörlighet på
arbetsmarknaden. Bristen beror på demografiska förändringar, otillräckligt
byggande och en ineffektiv användning av befintliga bostäder.

Liksom tidigare år pekade kommissionen på möjliga åtgärder, som en reform av
hyressättningen, stöd till byggande, minskade skatteavdrag på bolåneräntor
och en årlig fastighetsskatt.

Banksektorn har hög lönsamhet men är sårbara. Eftersom de förlitar sig på
kortfristig upplåning finns risk att likviditetsbrist kan uppstå i samband
med ett försämrat läge för finansiering och ekonomin.

Den stora exponeringen mot bolån och kommersiella fastigheter utgör ett hot
för Sverige och hela Norden vid ett snabbt fall för de högt värderade
fastighetspriserna.

Ifjol gav kommissionen och EU-länderna Sverige en ny rekommendation vad gäller
penningtvätt, som följdes upp i år.

"Påståenden om misstänkt penningtvätt är fortfarande en källa till oro och har
påverkat svenska bankers rykte. Men ny lagstiftning är på plats och åtgärder
har vidtagits för att förbättra samordningen", skrev kommissionen nu.

Det är dock för tidigt att bedöma om åtgärderna har varit effektiva, skrev
kommissionen.

Utvärderingen pekade också på problem med att integrera lågutbildade,
nytillkomna icke-européer i arbetskraften - särskilt kvinnor och särskilt
efter den stora flyktingvågen 2015.

Även inom utbildningssystemet är det ett problem med större skillnader i
resultat mellan svenskfödda och icke-europeiska elever.

För att nå Sveriges mål om klimatneutralitet 2045 krävs stora investeringar i
elektrifiering av transporter och industrin.

I kommissionens förslag i januari till en ny klimatfond på 7,5 miljarder euro
2021-2027 (Just Transition Fund) kommer främst verksamheter i norra Norrland
att vara berättigade för EU-stöd för omställningen. Sveriges andel av
JTF-fonden är 61 miljoner euro, enligt förslaget.

---------------------------------------
Bengt Ljung +32 22 30 74 56

https://twitter.com/Direktbryssel

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.