Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Euris: Årsredovisning för verksamhetsåret 2019

PRESSMEDDELANDE

Årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Styrelsen och verkställande direktören för European Institute of
Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, får härmed avge
årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen finns
tillgänglig på bolagets hemsida (www.euris.org).

Styrelsen och verkställande direktören för European Institute of
Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, får härmed avge kommentar
till revisorns uttalande i revisionsberättelsen.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till
bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under
avsnittet "Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt
drift" med följande lydelse:

"Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa
uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen och not 3 i
årsredovisningen, av vilka framgår att bolaget idag inte förfogar
över tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera verksamheten
under de närmaste 12 månaderna. Styrelsen har beslutat att på
årsstämman föreslå en företrädesemission. Det är styrelsen bedömning
att rörelsekapitalet för minst 12 månader framåt är säkerställt om
full emissionslikvid erhålls. Det finns inga garantier utställda för
nyemissionen.

Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga
osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets
förmåga att fortsatta verksamheten."

Som även presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 14 februari
2020, har Bolagets styrelse, i syfte att förstärka bolagets
rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och
drift av verksamheten beslutat att på årsstämman lägga fram förslag
till beslut om företrädesemission på 5.42 MSEK.

Revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida
(www.euris.org ).

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel.
0706 - 791800

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euris/r/arsredovisning-for-verksamhetsaret-20...
https://mb.cision.com/Main/11578/3049383/1203237.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.