Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Euris: Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna

PRESSMEDDELANDE

Lund 2019-08-22

IDEON, Lund: I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för att
säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten
beslutade styrelsen 2019-08-22 att genomföra en nyemission på högst 9
665 tSEK till kursen 0.50 SEK per aktie och med företrädesrätt för
aktieägarna och med övriga villkor enligt nedan. Vid fulltecknad
nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 50 % av kapital
och 46 % av röster. Handel med BTA av serie B beräknas ske på
Spotlight Stock Market under perioden från och med den 13 september
2019 fram till dess att nyemissionen har registrerats av
Bolagsverket.

Styrelsen har med stöd av bemyndigande givet på årsstämma 2019-05-17
och gällande till årsstämma 2020 beslutat:

att öka bolagets aktiekapital med högst 773 200 kronor genom
nyemission av högst 19 330 000 stycken aktier av serie B (med ett
kvotvärde på 0,04 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 9 665 000 SEK;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:04
kronor och en överkurs om 0:46 kronor tillhopa 0:50 kronor i pengar
varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en
(1) befintlig aktie oavsett serie skall berättiga till teckning av en
(1) ny aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara
2019-09-06;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget
kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken
teckningsrätt;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2019-09-13
till 2019-09-27, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie
av serie B i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant
betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2019-09-13
till 2019-09-25;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt
skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för
emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall
ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med
2019-09-13 till 2019-09-27 på fastställt formulär;

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat
teckningslista;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall
erläggas kontant varvid likviddag skall vara senast 2019-10-07 eller
vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad
teckningstid;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 5 000
aktier;

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier
man har tecknat sig för;

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även
kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning
innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2019-09-04;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att
ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget);

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i
beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och
registrering av emissionen.

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det
emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med
nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att omkring 13 september
2019 kunna laddas ner från bolagets hemsida www.euris.org eller
beställas på ovanstående adress.

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of
Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2019.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 -
679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euris/r/beslut-om-nyemission-med-foretrade-fo...
https://mb.cision.com/Main/11578/2886342/1093787.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.