Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-30

Euris: Delårsrapport 2015 Q1-3, 1 januari - 30 september 2015

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-sep 2015 uppgick till 849 (645) tSEK, varav Q3 utgjorde 276 (276) tSEK.

· Resultat per aktie för perioden jan-sep 2015 uppgick till -0,14 (-0,08) SEK.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2015-01-01
till 2015-09-30 rörelseintäkter om 928 (697) tSEK. Därav ut-gjorde
konsultarvoden 828 (645) tSEK, reagensförsäljning 21 (0) tSEK,
royaltyintäkter 74 (52) tSEK samt övrigt 5 (0) tSEK. Resultatet
uppgick till -959 (-553) tSEK, motsvarande -0,14 (-0,08) SEK per
aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående
år förklaras främst av börskursdrivna nedskrivningar i
bolagsportföljen. Likvida medel uppgick 2015-09-30 till

993 (1 694) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 2 040 (4 083) tSEK
motsvarande 0,30 (0,60) SEK per aktie. Soliditeten vid
rapport-periodens slut uppgick till 94 (97) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2015-07-01
till 2015-09-30 rörelseintäkter om 295 (296) tSEK. Därav utgjorde
konsultarvoden 276 (276) tSEK, reagensförsäljning 0 (0) tSEK,
royaltyintäkter 19 (20) tSEK samt övrigt 0 (0) tSEK. Resultatet
uppgick till -343 (698) tSEK, motsvarande -0,05 (0,10) SEK per aktie.
Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående år
förklaras av börskursdrivna nedskrivningar i bolagsportföljen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euris/r/delarsrapport-2015-q1-3--1-januari---3...
http://mb.cision.com/Main/11578/9858050/438010.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.