Du är här

2018-07-31

Euris: Delårsrapport 2018 Q2 (1 jan - 30 jun 2018)

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-jun 2018 uppgick till 153 (703)
tSEK, varav Q2 utgjorde 153 (427) tSEK.

· Resultat per aktie för perioden jan-mar 2018 uppgick till -0,13
(-0,01) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse
den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna
och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i
förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad
vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden
2018-01-01 till 2018-06-30 rörelseintäkter om 193 (764) tSEK. Därav
utgjorde försäljning egna produkter 78 (9) tSEK, försäljning externa
produkter 75 (0) tSEK, konsultarvoden 0 (694) tSEK samt
royaltyintäkter 40 (61) tSEK. Resultatet uppgick till -1 519 (-54)
tSEK, motsvarande -0,13 (-0,01) SEK per aktie. Resultatförsämringen
jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av
minskade konsultintäkter på grund av avslutad konsultverksamhet samt
ökade personalkostnader på grund av uppbyggnad av
försäljningsorganisation. Likvida medel uppgick 2018-06-30 till 373
(751) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 1 711 (2 078) tSEK
motsvarande 0,12 (0,26) SEK per aktie. Soliditeten vid
rapportperiodens slut uppgick till 83 (89) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2018-04-01
till 2018-06-30 rörelseintäkter om 173 (455) tSEK. Därav utgjorde
försäljning egna produkter 78 (9) tSEK, försäljning externa produkter
75 (0) tSEK, konsultarvoden 0 (418) tSEK samt royaltyintäkter 20 (28)
tSEK. Resultatet uppgick till -717 (128) tSEK, motsvarande -0,06
(0,02) SEK per aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande
period föregående år förklaras främst av minskade konsultintäkter på
grund av avslutad konsultverksamhet samt ökade personalkostnader på
grund av uppbyggnad av försäljningsorganisation.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 -
679 18 00

Denna information är sådan information som European Institute of
Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:e
juli 2018.

-----------------------------------------------------------

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euris/r/delarsrapport-2018-q2--1-jan---30-jun-...
http://mb.cision.com/Main/11578/2584292/885336.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.