Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-01

Euris: EURIS Delårsrapport 2017 Q2 1 januari - 30 juni 2017

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-jun 2017 uppgick till 703 (552)
tSEK, varav Q2 utgjorde 427 (276) tSEK.

· Resultat per aktie för perioden jan-jun 2017 uppgick till -0,01
(-0,04) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse
den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna
och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i
förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad
vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden
2017-01-01 till 2017-06-30 rörelseintäkter om 764 (632) tSEK. Därav
utgjorde konsultarvoden 694 (552) tSEK, försäljning egna produkter 9
(0) tSEK, royaltyintäkter 61 (75) tSEK samt övrigt 0 (5) tSEK.
Resultatet uppgick till -54 (-302) tSEK, motsvarande -0,01 (-0,04)
SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period
föregående år förklaras främst av ökade konsultintäkter i samband med
att konsultavtalet med Biotech-IgG AB avslutades per den 2017-06-30
samt kursuppgångsorsakade återföringar i bolagsportföljen. Likvida
medel uppgick 2017-06-30 till 751 (411) tSEK. Det egna kapitalet
uppgick till 2 078 (2 594) tSEK motsvarande 0,26 (0,32) SEK per
aktie. Soliditeten vid rapportperiodens slut uppgick till 89 (91) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2017-04-01
till 2017-06-30 rörelseintäkter om 427 (276) tSEK. Därav utgjorde
konsultarvoden 418 (276) tSEK, försäljning egna produkter 9 (0) tSEK,
royaltyintäkter 28 (55) tSEK samt övrigt 0 (0) tSEK. Resultatet
uppgick till 128 (-172) tSEK, motsvarande 0,02 (-0,02) SEK per aktie.
Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år
förklaras främst av ökade konsultintäkter i samband med att
konsultavtalet med Biotech-IgG AB avslutades per den 2017-06-30 samt
kursuppgångsorsakade återföringar i bolagsportföljen.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euris/r/euris-delarsrapport-2017-q2-1-januari-...
http://mb.cision.com/Main/11578/2320544/705807.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.