Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Euris: EURIS: Kommuniké från extra bolagsstämma 2019-11-15

IDEON, Lund: Vid extra bolagsstämman i European Institute of Science
(EURIS) den 15 november 2019 fattades följande beslut:

· Stämman beslutade att bolagsordningens § 4 ska ändras på så sätt
att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000
000 kronor samt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget
kan lägst vara tjugo miljoner (20 000 000) samt högst åttio miljoner
(80 000 000). Bolagsordningens nya lydelse finns i pressmeddelad
kallelse till stämman.

· Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas enligt
följande:

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 213 500 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde
vara 3 öre per aktie. Vidare beslutades enhälligt att ge styrelsen,
eller den styrelsen utser, rätten att besluta om de mindre ändringar
i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av
beslutet på grund av formella krav.

· Stämman beslutade enhälligt att bolaget, i syfte att utvidga
bolagets produktions- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad
av en buffert, genomför en företrädesemission på de villkor som anges
i pressmeddelat beslutsförslag i kallelsen till stämman.

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 -
679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euris/r/euris--kommunike-fran-extra-bolagssta...
https://mb.cision.com/Main/11578/2962542/1142048.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.