Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-18

Euris: EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB: Delårsrapport 2020 Q1-2

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2020-01-01 till 2020-06-30 rörelseintäkt­er om 296 (244) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 288 (194) tSEK, försäljning externa produkter 8 (4) tSEK samt royaltyintäkter 0 (46) tSEK. Resultatet uppgick till -1 150 (-1 394) tSEK, mot­svarande -0.04 (-0.08) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökad nettoomsättning och sänkta rörelsekostnader. Likvida medel upp­gick 2020-06-30 till 1 021 (649) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 1 470 (996) tSEK motsvarande 0.04 (0.05) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 91 (77) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2020-04-01 till 2020-06-30 rörelseintäkt­er om 183 (156) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 178 (131) tSEK, försäljning externa produkter 4 (0) tSEK samt royaltyintäkter 0 (25) tSEK. Resultatet uppgick till -547 (-707) tSEK, mot­svarande -0.02 (-0.04) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökad nettoomsättning och sänkta rörelsekostnader.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

Lund den 18:e augusti 2020
Lars-Olof Hansson (ordförande)     Dario Kriz (ledamot & VD)    Ulric Aspegrén (ledamot)        Kirstin Kriz (ledamot)
        
IDEON Science Park, Ideongatan 1A, 223 70 Lund    
            
Kontaktperson:  Doc. dr. Dario Kriz          Tel: 0706-79 18 00

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.          

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18:e augusti 2020.

Författare Euris

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.