Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-23

Eurobattery laddar batterierna

Det var svårt att locka aktieägare till stämman i Eurobattery Minerals (BAT) i midsommarveckan. I stället hade man lämnat fullmakter till styrelsens ordförande vilket medförde att Aktiespararnas representant ensam fick avgöra frågan om ansvarsfrihet. VD var inte heller närvarande då han befann sig på kontoret i Berlin.

Mineralprospektering

BAT prospekterar metaller till fordonsbatterier, främst Ni, Cu och Co. Genom ett helägt dotterbolag har man en licens i Spanien, Corcel, där man nyligen fått en positiv analys om fyndigheten, där det anges ca 5,6 mton malm med en nickelhalt på 0,23%. Förhoppningen tidigare var på 60 mton men man har inte borrat tillräckligt mycket för att det ska kunna fastställas.

Märkligare är det andra projektet Hautalampi i Finland, där man har gjort 2 borrningar trots att licensen ägs av ett finskt bolag, FinnCobalt. Aktiespararna frågade hur detta hängde ihop och varför det inte framgick av årsredovisningen. Styrelsen, som tyckte att detta var självklart, hänvisade till föregående årsredovisning, där det står att man ingått ett investerings- och aktieägaravtal i maj 2020. Borrningarna redovisas bara som investering i finansiella anläggningstillgångar.

Ytterligare 7 prospekteringslicenser i Sverige ingår i bolaget men information om dessa måste man leta efter på hemsidan.

Affärer i år

Q1-rapporten beskrevs som ”det starkaste kvartalet i företagets historia” av VD. Vad som var starkt var svårt att sätta fingret på då omsättningen var noll.

Man hänvisar till att en riktad emission dragit in 18 mkr men det skedde i Q2. En VD ska vara optimistisk men det här var nog i starkaste laget.

31 Maj i år pressmeddelade BAT att man köpt 40% av FinnCobalt, men i praktiken har man flaggat för köp enligt avtalet och ska erlägga motprestation inom 60 dagar innan köpet är klart. Man har rätt att köpa 100%.

Vad händer nu?

Hur planen framåt ser ut och när brytning förväntas börja fick vi inget svar på. Vi är inget gruvbolag blev det korta svaret. Aktiespararna avslutade med en rekommendation att skriva en utförligare årsredovisning till nästa år. Med bara en anställd så har vi dock en viss förståelse för att man inte gör någonting i onödan.

Sammanfattning

Den som vill göra en värdering av BAT kommer inte långt genom att läsa årsredovisningen, men affärsidén ligger rätt i tiden.

 

Bevakare och skribent: Per Lundin

Författare Bolagsbevakningen