Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-23

Eurocine Vaccines: Bokslutskommuniké juli 2016-juni 2017

· Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning. Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.
· Vaccinantigen levererades och Eurocine Vaccines startade en klinisk studie med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU.
· Eurocine Vaccines slutförde doseringen i den kliniska studien med Immunose™ FLU och god säkerhet rapporterades.
· Eurocine Vaccines offentliggjorde resultat från klinisk influensastudie - immunologiska resultat på en nivå jämförbar med Fluenz.
· Eurocine Vaccines erhöll "notice of allowance" för en patentansökan i USA.
· Eurocine Vaccines tillfördes 35,8 miljoner kronor genom optionslösen.
· Eurocine Vaccines offentliggjorde valberedning.
· Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -26,1 Mkr (f.å. -15,9 Mkr)
· Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -5,7 Mkr (f.å. -5,8 Mkr)
· Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,55 kr (-0,57 kr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,11 kr (-0,15 kr)
· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 28,2 Mkr (18,8 Mkr)

VD kommenterar

I juni i år kunde vi meddela att vår nasala influensavaccinkandidat,
Immunose™ FLU, visade immunologiska resultat i människa på en nivå
jämförbar med Fluenz (Flumist i USA), det enda nasala
influensavaccinet i västvärlden. Den viktiga milstolpen i vår
verksamhet är resultatet av en klinisk studie som har dominerat
räkenskapsåret 2016-2017.

I början av juli 2016 lämnade vi in ansökan till Läkemedelsverket och
etikprövningsnämnden om att genomföra den planerade kliniska studien.
Ansökan innehöll bland annat resultaten från flera prekliniska
studier och en noggrann beskrivning av planen för studien.
Godkännandet erhölls och studieprodukter gavs till de första
deltagarna i den kliniska studien i oktober. Bara två månader senare
hade alla studieläkemedel doserats och i februari i år kunde vi
meddela att Immunose™ FLU visade god säkerhet i studien.

Den optionsinlösen som skedde i oktober 2016 stärkte våra finanser och
ger oss nu finansiellt utrymme att helt slutföra de omfattande
analyserna från studien. Baserat på de sammantagna resultaten kommer
vi att beskriva bolagets väg framåt senare under det innevarande
kvartalet.

Under året har även ytterligare patentgodkännanden tillkommit. Det ger
oss en starkare ställning när vi diskuterar med andra vaccinbolag.
Det första godkännandet i USA för en av våra nyare ansökningar är
särskilt viktigt ur kommersiellt perspektiv.

Jag är särskilt glad för att Eurocine Vaccines verksamhet har fått två
erkännanden under året. Dels hade vi äran att ta emot Nordic Stars
Award vid Nordic Life Science Days i september 2016. Motivationen
betonade vårt val av barn som vår viktigaste målgrupp för Immunose™
FLU. Dels blev vi utvalda att delta i en delegation till Japan,
arrangerad av EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.
Delegationen deltog bland annat i den stora industrikonferensen BIO
Japan i oktober 2016.

Den internationella satsningen på kommunikation kommer att fortsätta
under det innevarande räkenskapsåret med bland annat deltagande i
World Vaccine Congress i oktober.

Vi lägger också planen just nu för vårt deltagande i aktieägarträffar
under hösten 2017 och senare. Håll ett öga på vår hemsida - vi kommer
att lägga upp aktiviteterna där vartefter de beslutas.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för räkenskapsåret efter skatt uppgick till -26,1 Mkr
(-15,9 Mkr) eller -0,55 kr (-0,57 kr) per aktie. För fjärde kvartalet
är resultatet efter skatt -5,7 Mkr (-5,8 Mkr) eller

-0,11 kr (-0,15 kr) per aktie. Likvida medel vid räkenskapsårets
utgång uppgick till 28,2 Mkr (18,8 Mkr). Samtliga uppgifter avser
koncernen om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser
motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning.
Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.

Eurocine Vaccines lämnade in ansökan till Läkemedelsverket och
etikprövningsnämnden om att genomföra den planerade kliniska studien
med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under
influensasäsongen 2016/2017. Läkemedelsverket och
etikprövningsnämnden lämnade tillstånd att genomföra studien.

Vaccinantigen levererades och Eurocine Vaccines startade en klinisk
studie med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU.

De vaccinantigen, de aktiva beståndsdelarna, som ingår i det nasala
influensavaccinet Immunose™ FLU för den kliniska studien levererades.
Eurocine Vaccines startade en fas I/II klinisk studie med den
kvadrivalenta influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU, en ny
näsdroppsformulering baserad på bolagets teknologi Endocine™ och
inaktiverade splitantigen.

Eurocine Vaccines slutförde doseringen i den kliniska studien med
Immunose™ FLU och god säkerhet rapporterades.

Den sista dosen administrerades i den kliniska studien med Immunose™
FLU. God säkerhet rapporterades.

Eurocine Vaccines offentliggjorde resultat från den kliniska
influensastudien

Resultaten från studien visar god säkerhet hos alla testade
studieprodukter. De immunologiska resultaten (antikroppar i slemhinna
och serum) är på en nivå jämförbar med Fluenz (Flumist i USA), det
enda nasala influensavaccinet i västvärlden.

Utvärderingen av studien fortsätter och ytterligare data kommer att
finnas tillgängliga under tredje kvartalet 2017. När alla resultat
från studien finns tillgängliga kommer den fortsatta
utvecklingsplanen att utformas.

Eurocine Vaccines erhöll "notice of allowance" för en patentansökan i
USAPressmeddelande Eurocine Vaccines 2017-08-23
(http://mbpublicbinaryproxy/Public/11552/2331567/bb34f071d16700cf.pdf)

En patentansökan i USA, som omfattar bolagets nasala
influensavaccinkandidat Immunose™ FLU, har granskats av den
amerikanska patentmyndigheten och har fått tillstånd att utges som
patent.

Eurocine Vaccines tillfördes 35,8 miljoner kronor genom optionslösen

Totalt tecknades 15 320 653 nya aktier vid optionslösen i oktober
2016. Eurocine Vaccines tillfördes därmed ett kapital om 35 850
328,02 kronor före emissionskostnader om 1 562 tusen kronor.
Teckningsgraden uppgick till 94 procent.

I och med optionslösen ökade totalt antal utestående aktier i Eurocine
Vaccines med

15 320 653 till 53 458 721 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med
1 750 931,87 kronor till 6 109 568,47 kronor.

Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2017 består av
Gunnar Bergstedt (ordf.), Michael Wolff Jensen och Pär Thuresson.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn.
Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för
influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att
barn ska vaccineras mot influensa. En klinisk fas I/II-studie i vuxna
har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet
Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar
god säkerhet och immunologiska resultat på en nivå jämförbar med
Fluenz (Flumist i USA), det enda nasala influensavaccinet i
västvärlden

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt
utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/bokslutskommunike-juli-201...
http://mb.cision.com/Main/11552/2331567/712692.pdf
http://mb.cision.com/Public/11552/2331567/bb34f071d16700cf.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.