Du är här

2018-08-15

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines AB ingår lånefacilitet om upp till 20 miljoner kronor med Recall Capital

Eurocine Vaccines AB (publ) ("Eurocine Vaccines" eller "Bolaget") har
idag ingått ett låneavtal med Recall Capital som möjliggör stärkt
rörelsekapital till Bolaget. Lånet kan återbetalas med kontanter,
genom en riktad nyemission till Recall Capital med betalning genom
kvittning eller genom en kombination av de båda.

Eurocine Vaccines har ingått en lånefacilitet med Recall Capital som
möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Finansieringsstrukturen
innebär att aktieägare i Bolaget lånar ut aktier till Recall Capital.
Recall Capital omsätter dessa till likvida medel på marknaden där
Bolagets aktier är upptagna till handel. De likvida medel som Recall
Capital erhåller lånas ut till Eurocine Vaccines löpande. Lånet kan
sedan återbetalas av Eurocine Vaccines antingen med kontanter eller,
om styrelsen finner det mer gynnsamt för Bolaget, genom en riktad
nyemission till Recall Capital eller genom en kombination av de båda.

Vid kontant återbetalning av lånet ska Bolaget betala det belopp som
motsvarar Recall Capitals kostnad för att på marknaden köpa det antal
aktier som sålts multiplicerat med 1,10. Om återbetalning av lånet
istället sker genom en riktad nyemission ska Recall Capital ha rätt
att teckna det antal aktier som Recall Capital har sålt multiplicerat
med 1,10. Ingen annan ersättning än den som angivits ovan utgår från
Eurocine Vaccines.

Om styrelsen beslutar att genomföra en riktad emission av aktier
kommer det att ske med stöd av bemyndigande från årsstämman 2017. För
det fall Bolaget inte har fått in 20 miljoner kronor till nästa
årsstämma 2018 kan styrelsen komma att föreslå att årsstämman
beslutar om ett nytt bemyndigande till styrelsen.

Avtalet förväntas under en flermånadersperiod generera en sammanlagd
lånelikvid till Eurocine Vaccines om upp till ca 20 miljoner kronor.

Det är styrelsens uppfattning att denna rörelsefinansiering är gynnsam
för Bolaget.

"Det här är ett nytt sätt att öka våra finansiella marginaler och ge
oss möjlighet att i närtid genomföra flera av de aktiviteter som vi
bedömer ökar värdet i bolaget" säger Michael Wolff Jensen, ordförande
i Eurocine Vaccines.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla patentskyddade nasala vacciner. Endocine™, baserat
på kroppsegna komponenter, bidrar med fördelar som immunitet i både
slemhinna och blodserum, liksom bekväm nasal vaccinering utan
nålstick.

Bolagets första produktkandidat, det nasala kvadrivalenta
influensavaccinet Immunose™ FLU, är i klinisk utvecklingsfas, med
målsättningen att bli det första godkända influensavaccinet för barn
under 2 års ålder. Barn är det segment av influensavaccinmarknaden
som växer snabbast, vilket beror på att WHO rekommenderar årlig
influensavaccinering för bland annat barn.

En klinisk fas I/II-studie i unga vuxna har genomförts med det nasala
kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt.
Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både
nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den
fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där
äldre inkluderades, genomfördes redan under influensasäsongen
2017/2018. Studien genererar nödvändig säkerhetsdokumentation innan
barn kan studeras, samtidigt som äldre utvärderas som en ytterligare
affärsmöjlighet. Immunologiska resultat väntas i oktober 2018.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-ab-ingar...
http://mb.cision.com/Main/11552/2592627/891765.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.