Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin - en vaccinkandidat med bloc...

Eurocine Vaccines AB har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia
Biotechnology AB ("Spixia") om ett forsknings-och samarbetsavtal
kring en vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. Vacciner
mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential. Avsiktsförklaringen
innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv
förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020.

Marknadspotential för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom för vilken
förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala
försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia
bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, där Gardasil
och Cervarix dominerar. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än
2,5 miljarder US-dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US-dollar
år 2024 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag
specialiserat på marknadsanalys.

Behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd
infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga
symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker
globalt varje år. Infektionen kan, framför allt hos kvinnor, leda
till svåra komplikationer som till exempel infertilitet,
utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan
klamydiainfektion medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt
överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande
vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots
det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas,
varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Detta ger enligt
styrelsen en gynnsam konkurrenssituation.

Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot
bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka
utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den
globala hälsan.

Avtalet

Mot bakgrund av de studier som har genomförts i samarbete mellan
Eurocine Vaccines och Spixia och de fortsatta studier som planeras,
har parterna tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) om att
utarbeta ett avtal som ska reglera det framtida samarbetet, vilket
bland annat inkluderar affärsvillkor och finansiella betingelser för
utveckling, tillverkning och kommersialisering av ett klamydiavaccin.
Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine
Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30
juni 2020. Denna avsiktsförklaring är en viktig del i Eurocine
Vaccines tidigare kommunicerade målsättning avseende vidareutvecklade
avtal med ägarna till de vaccinkandidater som bolaget idag arbetar
med.

- Nu fördjupar vi samarbetet med Spixia och förhandlar parallellt ett
långsiktigt avtal som kommer att reglera vår relation. Även om
exklusiviteten sträcker sig till halvårsskiftet 2020, har vi
naturligtvis en betydligt mer ambitiös målsättning för när
förhandlingarna ska vara klara, säger Hans Arwidsson, VD och
styrelseledamot i Eurocine Vaccines.

- Vi ser en mycket intressant potential i samarbetet med Eurocine
Vaccines. Det ger oss möjlighet att gå vidare med utvecklingen av
klamydiavaccinet mot klinisk prövning. Det är mycket angeläget att
erbjuda befolkningen ett effektivt klamydiavaccin, säger Åke Strid,
VD och styrelseledamot i Spixia.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6
november 2019.

Om Spixia Biotechnology

Spixia Biotechnology bedriver verksamhet inom bioteknisk forskning och
utveckling, särskilt inom förebyggande vacciner mot klamydia. Bolaget
har en patentportfölj med patent och patentansökningar som kan ge
skydd till 2031 och en offensiv patentstrategi för fortsatt
utveckling av portföljen. Huvudkontoret ligger i Örebro.

Hans Arwidsson, Ph.D., MBA

CEO of Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-avtalar...
https://mb.cision.com/Main/11552/2955248/1136884.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.