Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines erhåller besked om bidrag för att förbereda tillverkningen av klamydiavaccinkandidaten

Eurocine Vaccines AB ("Eurocine Vaccines" eller "Bolaget") meddelar
idag att Bolaget erhållit besked om bidrag om 300 000 SEK från
Vinnova. Projektet planeras att genomföras under tredje kvartalet
2020 vid Testa Center i Uppsala, där tester utförs i samarbete med
Uppsala BIO, som förberedelser för tillverkningen av
klamydiavaccinkandidaten.

Bidraget utdelas inom ramen för Vinnova-satsningen "BioProcess
Innovation Center" och är avsett för att Eurocine Vaccines skall
kunna genomföra förberedande aktiviteter för tillverkningen av den
klamydiavaccinkandidat som Bolaget arbetar med. Projektets syfte är
att förbereda tillverkningen av den aktiva beståndsdelen i
klamydiavaccinet i en större skala. Därefter är målet att fortsätta
det omfattande arbetet med att etablera tillverkningen för både
toxikologiska studier och för klinisk utveckling enligt GMP, Good
Manufacturing Practice, god tillverkningssed. Bidraget från Vinnova
täcker halva projektkostnaden för denna första del av de förberedande
aktiviteterna, 300 000 SEK av totalt cirka 605 000 SEK.

- Det är naturligtvis mycket glädjande och positivt att vi får
Vinnovas bekräftelse på att vi rör oss i rätt riktning. Vi tar i och
med detta de inledande stegen mot tillverkning av den aktiva
beståndsdelen i klamydiavaccinet i större skala, vilket också är en
viktig förberedelse inför de kommande kliniska prövningarna, säger
Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines.

Om utvecklingen av klamydiavaccin

I augusti 2019 beslutade Eurocine Vaccines, baserat på positiva
prekliniska resultat, att selektera två av tre utvärderade
vaccinkandidater som lämpliga för fortsatta prekliniska studier, med
målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av
vaccinkandidaterna. Den ena av de selekterade vaccinkandidaterna är
mot klamydiainfektion. Eurocine Vaccines tecknade en
avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology om utveckling av
klamydiavaccinet i november 2019, där bindande bestämmelser ger
Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till den 30 juni 2020.

Om marknadspotentialen för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom där förebyggande
vacciner saknas på marknaden idag. Den globala
försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia
bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, Gardasil och
Cervarix. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 2,5 miljarder
US dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US dollar år 2024
enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag
specialiserat på marknadsanalys.

Om behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd
infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga
symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker
globalt varje år. Infektionen kan framför allt hos kvinnor leda till
svåra komplikationer, som till exempel infertilitet,
utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan
klamydiainfektion även medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt
överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande
vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots
det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas,
varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Det ger en gynnsam
konkurrenssituation. Vidare utgör effektiva vacciner och
vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa
sätten att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett
allvarligt hot mot den globala hälsan.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-erhalle...
https://mb.cision.com/Main/11552/3109556/1246256.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.